Nowe lokalne partnerstwa
Nowe lokalne partnerstwa

Udział w programie „Lokalne Partnerstwa PAFW” jest nagrodą dla społeczności wyróżniających się szczególnym zaangażowaniem w realizację programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i służy inicjowaniu współpracy między ich uczestnikami na rzecz tworzenia partnerstw prowadzących wspólne projekty.

 

Trzonem partnerstwa jest Grupa Inicjatywna składająca się z beneficjentów różnych przedsięwzięć Fundacji, do której następnie dołączają samorządy, firmy, lokalne media, NGO i instytucje. Liderami partnerstw mogą być zarówno Ośrodki Działaj Lokalnie, jak i organizacje uczestniczące w jednym z następujących programów: „English Teaching”, „Równać Szanse”, „Szkoła Ucząca się”, „Liderzy PAFW”, Program Rozwoju Bibliotek oraz „Przemiany w Regionie (RITA)”.

 

28 lipca Komisja Rekomendacyjna V edycji programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” wybrała partnerskie projekty ośmiu Grup Inicjatywnych, które zawiążą partnerstwa działające w 12 gminach wytypowanych jako jedne z najbardziej aktywnych w realizacji programów Fundacji. Na realizację partnerskich projektów otrzymają środki w wysokości do 100 tys. zł każde. Planowane działania dotyczą m.in. tworzenia regionalnego produktu, dbania o czyste powietrze, usprawnienia współpracy lokalnych organizacji pozarządowych, zaangażowania młodych ludzi do wyzwalania potencjału swojego regionu czy stworzenia sieci miejsc przyjaznych młodzieży.

 

Nagrodzeni zostali:

 

- Grupa Inicjatywna, której liderem jest Stowarzyszenie W.A.R.K.A.(Ośrodek Działaj Lokalnie) na projekt „Owoc naszej pasji”. Członkowie: PSP Konary („Projektor-Wolontariat Studencki”), Monika Górniewicz oraz Małgorzata Dąbrowska („Liderzy PAFW”). Projekt realizowany będzie w gminie Warka w woj. mazowieckim.

 

- Grupa Inicjatywna, której liderem jest Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Będkowickiej „Sokolica” („English Teaching”) na projekt „Wielkowiejska misja – niska emisja”. Członkowie: Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi (Program Rozwoju Bibliotek), Szkoła Podstawowa w Bęble, Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Białym Kościele, Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi („Projektor-Wolontariat Studencki”). Projekt realizowany będzie w gminie Wielka Wieś w woj. małopolskim.

 

- Grupa Inicjatywna, której liderem jest Fundacja Generator Inspiracji (Ośrodek Działaj Lokalnie zaangażowany również w programy „Równać Szanse” i Stypendia Pomostowe) na projekt „Sieć miejsc przyjaznych młodzieży”. Członkowie: Fundacja Podkarpackie Centrum Hipoterapii („Równać Szanse”), Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku (Program Rozwoju Bibliotek, „Równać Szanse”), Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale („Równać Szanse”), Adam Ptasiński („Nowe Technologie Lokalnie”). Projekt realizowany będzie w gminach Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Lubenia w woj. podkarpackim.

 

- Grupa Inicjatywna, której liderem jest Stowarzyszenie Kaczawskie (Ośrodek Działaj Lokalnie) na projekt „Młodzi odkrywają tajemnice i potencjał regionu – budujemy Centrum Aktywności Wulkan”. Członkowie: Stowarzyszenie „Nasze Rio” („Równać Szanse”), Barbara Zwierzynśka („Liderzy PAFW”). Projekt realizowany będzie w gminie Złotoryja w woj. dolnośląskim.

 

- Grupa Inicjatywna, której liderem jest Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach („Projektor-Wolontariat Studencki”, „Równać Szanse”, Uniwersytety Trzeciego Wieku) na projekt „Robimy wiochę. Sołectwo na medal”. Członkowie: Stowarzyszenie „Gminne Wspieranie Inicjatyw Społecznych” („Równać Szanse”), Paweł Żmuda („Liderzy PAFW”). Projekt realizowany będzie w gminie Główczyce w woj. pomorskim.

 

- Grupa Inicjatywna, której liderem jest Społeczne Stowarzyszenie Oświatowe w Prusinowicach („English Teaching”) na projekt „Z tradycyjnym chlebem w XXI wiek”. Członkowie: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prusinowicach („English Teaching”), Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Szadku (Program Rozwoju Bibliotek), Anna Dąbrowska („Liderzy PAFW”). Projekt realizowany będzie w gminie Szadek w woj. łódzkim.

 

- Grupa Inicjatywna, której liderem jest Fundacja Sempre a Frente (Program Przemiany w Regionie „RITA”) na projekt „Młodzieżowa straż leśna”. Członkowie: Gminne Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej (Uniwersytety Trzeciego Wieku, „Działaj Lokalnie”), Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie („Projektor-Wolontariat Studencki”), Mateusz Małyska („Liderzy PAFW”). Projekt realizowany będzie w gminie Niemce w woj. lubelskim.

 

- Grupa Inicjatywna, której liderem jest Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS (Ośrodek Działaj Lokalnie) na projekt „Kalejdoskop partnerstwa”. Członkowie: Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach (Program Rozwoju Bibliotek, Uniwersytety Trzeciego Wieku), Myślenickie Towarzystwo Kultury („Równać Szanse”), Agnieszka Dudek („Nowe Technologie Lokalnie”), Izabela Janczak-Bizoń, Anna Kapusta oraz Paweł Piwowarczyk („Liderzy PAFW”). Projekt realizowany będzie w gminach Myślenice i Dobczyce w woj. małopolskim.

 

Realizacja przedsięwzięć rozpocznie się we wrześniu 2016 r. i potrwa do października 2017.

 

Łącznie w ramach pięciu edycji Programu zawiązało się 38 Partnerstw, działających w 85 gminach z zaangażowaniem blisko 500 partnerów.

Strona programu: www.lokalnepartnerstwa.org.pl
 

Joanna Lempart-Winnicka