Zakończenie XVI edycji Programu Kirklanda
Zakończenie XVI edycji Programu Kirklanda

29 czerwca w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się uroczyste zakończenie XVI edycji Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda. Dyplomy odebrało 45 stypendystów, którzy dołączyli do grona prawie 700 absolwentów Programu Kirklanda. Gościem specjalnym spotkania był dr Paweł Kowal, były Sekretarz Stanu w MSZ, poseł do Parlamentu Europejskiego VII kadencji.

 

Gości powitała Renata Koźlicka-Glińska, Dyrektor Programowy, reprezentująca Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, która pogratulowała zebranym stypendystom ukończenia programu i uzyskania dyplomu oraz podziękowała, iż wybrali Polskę, jako kraj, w którym chcieli studiować, pogłębiać swoją profesjonalną wiedzę, a także czerpać z polskich doświadczeń.

 

 

Podczas powitań zaprezentowana została również nowa organizacja: Fundacja Liderzy Przemian (FLP), której założycielem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Fundacja Liderzy Przemian począwszy od roku akademickiego 2016/2017 będzie nowym administratorem Programu Kirklanda oraz wkrótce - Programu Study Tours to Poland. FLP ma też w swoim zakresie - i w miarę możliwości - rozwijać inne instrumenty stypendialne, stażowe, studyjne. Jednocześnie podziękowania zostały skierowane do Fundacji Edukacja dla Demokracji (FED), dotychczasowego operatora Programu Kirklanda, za jej zaangażowanie, profesjonalizm i wypełnienie misji.

 

 

Dr Paweł Kowal, historyk i polski polityk, wygłosił wykład poświęcony „Różnym pamięciom po komunizmie w Polsce, Rosji, Ukrainie, Białorusi i Kazachstanie”, w którym naświetlił tło historyczne oraz jego implikacje dla obecnych przemian w Europie Wschodniej. „Jednym z czynników dla stabilności i rozwoju państwa jest jego oparcie na solidnych fundamentach własnej tożsamości oraz na znajomości i rozumieniu własnej historii” powiedział dr Kowal. Po wykładzie nastąpiła dyskusja z uczestnikami.

 

 

Dyplomy z rąk Ministra Pawła Kowala, Wiceprezes Fundacji Edukacja dla Demokracji, Anny Kertyczak oraz Dyrektor Programowej, Renaty Koźlickiej-Glińskiej odebrało 45 absolwentów XVI edycji Programu Kirklanda. Czternaścioro z nich otrzymało dyplomy z wyróżnieniem.

 

Najważniejsze fakty dotyczące zakończonej edycji przedstawiła Urszula Sobiecka, Kierownik Programu Kirklanda. Najliczniejsza grupa uczestników (33 osoby) przyjechała na stypendium do Polski z Ukrainy, 3 z Rosji oraz po 1 osobie z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii i Kirgistanu. Wśród absolwentów Programu Kirklanda rocznika 2015/16 znajdowali się reprezentanci różnych środowisk - m.in. wykładowcy akademiccy, prawnicy, urzędnicy, niezależni eksperci, dziennikarze, liderzy organizacji pozarządowych. Najpopularniejszym kierunkiem wśród tegorocznych stypendystów było prawo, następnie ekonomia i zarządzanie; dużym zainteresowaniem cieszyły się także studia w zakresie administracji publicznej, stosunków międzynarodowych oraz zarządzania NGO.

 

 

Urszula Sobiecka podziękowała koordynatorom regionalnym, opiekunom naukowym oraz animatorom społeczno-kulturalnym zaangażowanym w program. Poinformowała też o wynikach rekrutacji na następny rok akademicki. W roku 2016/17, w Polsce studiować będzie 46 osób z ośmiu krajów, z czego dwie osoby zakwalifikowały się na nową pilotażową ścieżkę stypendialną pod nazwą „Kirkland Research Program”. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na potrzebę średnioterminowych staży badawczo-naukowych dla osób mających już ugruntowana pozycję naukową. Kirkland Research trwać będzie krócej niż regularny program, tj. jeden semestr, za to w nieco intensywniejszej formule.

 

W uroczystym zakończeniu roku akademickiego uczestniczyli – poza tegorocznymi absolwentami – przedstawiciele placówek dyplomatycznych: pan Ambasador Armenii Edgar Ghazaryan, pani Ketevan Esiashvili, Radca Ambasady Gruzji oraz koordynatorzy regionalni programu z pięciu miast akademickich Polski, opiekunowie naukowi, w tym m.in. dr Iwona Kuczyńska z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz dr Andrzej Dumała z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i inni przedstawiciele uczelni, na których studiowali stypendyści, animatorzy społeczno-kulturalni programu oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych współpracujących z programem.

 

***

 

Zainicjowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w 2000 roku Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda ma na celu przekazywanie polskich doświadczeń w zakresie transformacji ustrojowej przedstawicielom krajów Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego oraz Azji Centralnej poprzez dwusemestralne studia uzupełniające realizowane w pięciu polskich miastach akademickich. W ramach indywidualnych programów nauki stypendyści studiują m.in. wybrane aspekty ekonomii i zarządzania, administracji publicznej i biznesu, prawa, nauk społecznych czy politycznych. Program obejmuje także spotkanie przygotowawcze oferujące wiedzę o Polsce, zjazdy integracyjno-merytoryczne o tematyce społeczno-obywatelskiej oraz staże w instytucjach państwowych i prywatnych. Po zakończeniu pobytu stypendyści uczestniczą w inicjatywach sprzyjających utrzymywaniu kontaktów między sobą oraz z Polską; m.in. biorą udział w zjazdach absolwentów, konferencjach, otrzymują biuletyn programu. W latach 2000-2016 (łącznie z rocznikiem 2015/16) Program Kirklanda ukończyło 699 stypendystów, najwięcej z nich pochodziło z Ukrainy, Białorusi, Gruzji i Rosji. W latach 2001-2013 realizatorem programu była Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, a w latach 2013-2016 Fundacja Edukacja dla Demokracji.

 

Informacja własna, 06.07.2016

 

strona programu: www.kirkland.edu.pl