English Teaching Market 2016
English Teaching Market 2016

Rozwój umiejętności dydaktycznych, podnoszenie kompetencji z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego oraz integracji i współpracy nauczycieli z obszarów wiejskich i małych miejscowości to główne cele spotkań edukacyjnych „English Teaching Market”, organizowanych od czternastu lat w ramach programu „English Teaching”.

 

W odbywającej się w dniach 27-29 czerwca br. w Starych Jabłonkach k. Ostródy XIV konferencji „English Teaching Market” wzięło udział ponad czterystu nauczycieli języka angielskiego z terenów wiejskich i małych miast. Spotkanie otworzyli Renata Koźlicka-Glińska, Dyrektor Programowy PAFW, oraz Krzysztof Margol, Prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA”, realizatora programu „English Teaching”. W części inauguracyjnej wykład pt. "Is teaching English an art, a science or a craft?" wygłosił Jeremy Harmer - znany autor podręczników do nauki języka angielskiego, ceniony trener i ekspert w zakresie metodyki nauczania.

 

 

Podczas intensywnego cyklu warsztatów i szkoleń uczestnicy mogli dowiedzieć się między innymi jak wykorzystać technologie informacyjne i komunikacyjne w nauce, zmotywować niezmotywowanych uczniów, wpleść elementy teatru i zabawy w codzienną lekcję, a także jak pozyskać środki na realizację wydarzeń związanych ze wspieraniem nauki angielskiego. Była również możliwość zapoznania się z projektami realizowanymi przez nauczycieli w ramach programu ET, a także z dotychczasową działalnością Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Anglistów „English Teaching” (skupiającego nauczycieli angielskiego z małych miejscowości), które obchodziło swoją pierwszą rocznicę powstania.

 

 

„Wśród prowadzących wykłady i warsztaty: wielcy, charyzmatyczni, kompetentni: Jeremy Harmer, Jacek Pyżalski, Gareth Davies, Anna Abramczyk, Edyta Madej, Jolanta Okuniewska – nominowana do Global Teacher Prize 2016 (czyli jedna z 50 najlepszych nauczycieli na świecie) i wielu, wielu innych. Niemal pół tysiąca nauczycieli z całej Polski nie zważając na fakt, że właśnie rozpoczęły się wakacje doskonaliło umiejętności, wymieniało doświadczenia i już planowało działania na nowy rok szkolny” pisze na Facebookowej stronie wydarzenia Wojciech Szulc, uczestnik spotkania.

 

 

W przerwach, nauczyciele angielskiego mieli także możliwość zapoznania się z materiałami edukacyjnymi wydawnictw anglojęzycznych oraz organizacji pozarządowych i programów pomocowych, w ramach których szkoły mogą ubiegać się o dodatkowe środki na inicjatywy edukacyjne.

 

***

 

We wszystkich dotychczasowych ogólnopolskich spotkaniach nauczycieli języka angielskiego „English Teaching Market” udział wzięło ponad 7300 osób. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Nidzicką Fundację Rozwoju „NIDA” w ramach programu „English Teaching” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Partnerem medialnym spotkania był TVP Olsztyn.

 

***

 

Program „English Teaching” uruchomiony został w 2000 roku. Głównym celem przedsięwzięcia jest wspieranie działań na rzecz poprawy poziomu nauczania i uczenia się języka angielskiego w małych miastach i na wsiach, a także jego promocja wśród uczniów, ich rodziców oraz całych społeczności lokalnych. Jednocześnie program przyczynia się do rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego pracujących w małych miejscowościach. Na ofertę programu składają się m.in. szkolenia metodyczne, możliwość uczestniczenia w konkursie małych grantów oraz szkolenia i doradztwo indywidualne.
Więcej informacji: www.englishteaching.org.pl

 

Tekst i zdjęcia: Jarosław Kilon, Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA