Projekt Ambasadora English Teaching nagrodzony w konkursie European Language Label
Projekt Ambasadora English Teaching nagrodzony w konkursie European Language Label

Projekt anglisty Łukasza Rumińskiego „Międzykulturowe tabletorium językowe”, zrealizowany w ramach programu „English Teaching”, został wyróżniony nagrodą European Language Label – europejskim certyfikatem jakości w edukacji językowej.

 

Certyfikat jest wyróżnieniem za innowacyjne techniki kształcenia oraz promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne. W Polsce przyznawany jest od 2001 roku.

 

Konkurs służy rozwijaniu komunikacyjnych kompetencji językowych i interkulturowych osób uczących się języków obcych. Jego celem jest motywowanie do nauki języków obcych oraz kształtowanie samodzielności w ich nauce, podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli języków obcych, uwrażliwienie na różnorodność kulturową i językową Europy i świata oraz potrzebę prowadzenia dialogu interkulturowego oraz promowanie wielo- i różnojęzyczności. Od 2015 r. nagroda przyznawana jest w jednej kategorii konkursowej: projekt językowy realizowany pod opieką koordynatora w instytucji edukacyjnej.

 

Najważniejszym kryterium oceny projektów językowych jest ich innowacyjność pod kątem znalezienia środków niedostępnych w dotychczasowej praktyce nauczyciela języka obcego, służących do lepszego rozwijania komunikacyjnych kompetencji językowych albo umożliwiających pełną realizację potrzeb i uzupełnienie braków kompetencyjnych uczniów.

 

Nagrodzony projekt „Międzykulturowe tabletorium językowe” jest finansowany w ramach programu PAFW „English Teaching”, realizowanego przez Nidzicką Fundację Rozwoju "Nida" w ramach ścieżki „Ambasadorzy English Teaching”. Uczestnikami przedsięwzięcia są uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku i ośrodka dla tzw. „dzieci ulicy” Home of Hope w Zambii. Praca uczniów odbywa się online – zakupiono tablety dla 10 uczniów – 5 z Polski i 5 z Zambii, zainstalowano również łącze internetowe w zambijskiej placówce.

 

 

„Pomysł na projekt powstał w wyniku zainteresowania moich uczniów zjawiskiem afrykańskich »dzieci ulicy« i problemami, z jakimi muszą się oni borykać. Jako ambasador programu »English Teaching« miałem możliwość sfinansowania projektu w sposób, jaki tylko moi gimnazjaliści chcieli, dostaliśmy duże pole manewru, bez sztywnych ograniczeń ramowych. Chcieliśmy nawiązać współpracę z dziećmi ulicy i pracować z nimi online wspólnie ucząc się angielskiego, poznając nawzajem nasze »światy« – mówi Łukasz Rumiński, koordynator projektu. Uczniowie na tabletach tworzą filmy, e-książki, komiksy, awatary, krzyżówki, gry edukacyjne, prezentacje, fiszki wyrazowe, mapy myśli – wszystko online przy dostępie do darmowych narzędzi.

 

Konkurs European Language Label prowadzony jest w Polsce przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Laureaci otrzymują certyfikaty podpisane przez komisarza UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży oraz Ministra Edukacji Narodowej.

 

Przemysław Zaroń
Zdjęcie: englishteaching.org.pl

 

Więcej informacji o projekcie: https://tabletorium.wordpress.com  
Strona konkursu:
http://ell.org.pl  
Strona programu „English Teaching”:
www.englishteaching.org.pl