„Ambasadorzy Przemian w Regionie” spotkali się po raz trzynasty
„Ambasadorzy Przemian w Regionie” spotkali się po raz trzynasty

Blisko 60 przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych realizujących projekty we współpracy z partnerami z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Armenii i Kirgistanu wzięło udział w 13. spotkaniu „Ambasadorów Przemian w Regionie” – organizowanym co 2 lata zjeździe realizatorów projektów dofinansowanych w ramach programu „Przemiany w Regionie” (RITA).

 

Spotkanie, które odbyło się w dniach 20-21 maja, było przede wszystkim okazją do wymiany informacji i doświadczeń między uczestnikami a także miejscem rozwoju ich kompetencji i poszerzenia wiedzy.

 

 

Martyna Bogaczyk, nowa Prezeska Fundacji Edukacja dla Demokracji (FED), przedstawiła prezentację programu „Przemiany w Regionie”, opowiedziała także o zmianach w Zarządzie FED: Wiceprezesem Zarządu została Anna Kertyczak, która od maja objęła również funkcję Koordynatora Programu „RITA”. Z kolei Renata Koźlicka-Glińska, Dyrektor Programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności opowiedziała o innych programach wschodnich PAFW – m.in. o nowo powstałej Fundacji Liderzy Przemian, która będzie realizatorem Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda i „Study Tours to Poland”.

 

 

Uczestnicy spotkania zaprezentowali swoje projekty i wymieniali się doświadczeniami z ich wdrażania w grupach warsztatowych. Było to okazją do poznania osób, które zajmują się podobną tematyką i z którymi można generować pomysły na wspólne działania czy poznać konkretne metody pracy. „Ambasadorzy” wzięli także udział w tzw. warsztatach umiejętności podczas których poznali narzędzia niezbędne do ewaluacji projektów, prowadzenia analizy potrzeb a także rozmawiali o tworzeniu partnerstw międzynarodowych.

 

 

Pierwszy dzień spotkania zakończył się naukowo. Dzięki Robertowi Szczęsnemu, ekspertowi ds. propagowania nauki w krajach Regionu, zebrani poznali projekty dotyczące popularyzacji nauki i wykorzystania eksperymentów w nauczaniu fizyki, chemii, matematyki czy biologii. Prowadzący opowiedział o tym, jak edukacja może zmieniać i angażować społeczność lokalną w Ukrainie, Tadżykistanie czy Gruzji, m.in. dzięki dofinansowaniu z programu „RITA”. Prezentacje uzupełniły koordynatorki projektów „RITA” realizowanych w Ukrainie i Kirgistanie – Anna Woźniak i Ewelina Grądzka – które opowiedziały o własnych doświadczeniach w zakresie popularyzowania nauki (m.in. astronomii) z udziałem partnerów zza granicy.

 

 

Drugiego dnia spotkania odbyły się warsztaty eksperckie, podczas których równolegle toczyło się sześć dyskusji poświęconych sytuacji w wybranych krajach i regionach: w Ukrainie, na Krymie, w Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz w Azji Centralnej, prowadzonych przez specjalistów z różnych organizacji. Eksperci opowiadali o aktualnej sytuacji politycznej i społeczno-ekonomicznej, zmianach i wyzwaniach oraz odpowiadali na pytania uczestników.

 

Spotkanie było również okazją do prezentacji wybranych projektów dofinansowanych w ramach programu „RITA”. Dzięki przedstawicielkom Fundacji Dobra Wola, Fundacji Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO, Stowarzyszenia Kulturalnego „Pocztówka” przedstawiono metodę dokumentacji historii mówionej, zasady starania się o pozyskanie wolontariusza z European Voluntary Service oraz doświadczenie realizacji działań animacyjnych i kulturalnych angażujących lokalną społeczność.

 

***

 

Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” (RITA), realizowany od 2000 roku przez Fundację Edukację dla Demokracji, skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz instytucji edukacyjnych, które chcą dzielić się polskimi doświadczeniami w zakresie przemian społeczno-gospodarczych z partnerami w krajach Europy Wschodniej, a także Kaukazu i Azji Centralnej. W ramach otwartych konkursów grantowych dofinansowano dotychczas ponad 900 projektów.

 

Więcej o programie „Przemiany w Regionie” (RITA): www.programRITA.org  
 

 

Anna Kertyczak, Fundacja Edukacja dla Demokracji

Zdjęcia: Mariusz Michalik (audiowizualny.com)