Nowi Liderzy PAFW
Nowi Liderzy PAFW

11 maja odbyło się spotkanie Rady programu „Liderzy PAFW”, podczas którego wyłoniono 41 aktywnych społecznie liderów – uczestników dwunastej edycji tego przedsięwzięcia. Nad indywidualnymi programami rozwoju czuwać będzie 11 doświadczonych tutorów.

 

Do udziału w nowej edycji programu „Liderzy PAFW” zgłosiło się 248 kandydatów, spośród których jego realizator – Fundacja Szkoła Liderów – do dalszego etapu rekrutacji zaprosił 114 osób. Następnie – w efekcie rozmów rekrutacyjnych prowadzonych przez zespół programu oraz członków Rady, które dotyczyły m.in. dotychczasowej działalności kandydatów, wizji swojego rozwoju, oczekiwanej roli w swoim środowisku oraz tego, w jaki sposób program mógłby pomóc osiągnąć te cele – wyłoniono najlepszych kandydatów, którzy wezmą udział w dwunastej edycji.

 

„Doświadczenia, które płyną z tych spotkań pokazują, że do programu zgłaszają się świetni ludzie silnie zakorzenieni w swoich środowiskach, o bogatych doświadczeniach, wcale nierzadko mogący pochwalić się osiągnięciami, które służą lokalnym społecznościom i realnie wpływają na poprawę jakości życia ich mieszkańców” – mówi Mirosław Czyżewski, Kierownik Programowy PAFW.

 

Celem programu „Liderzy PAFW”, realizowanego przez Fundację Szkoła Liderów, jest wsparcie rozwoju umiejętności i kwalifikacji osób podejmujących działania na rzecz swoich społeczności, głównie poprzez wykorzystanie metody tutoringu, polegającej na stałej współpracy lokalnego lidera z doświadczonym tutorem. Program jest skierowany do aktywnych uczestników projektów finansowanych w ramach różnych programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a zwłaszcza: „Działaj Lokalnie”, „Równać Szanse”, „English Teaching”, „Przemiany w Regionie (RITA)”, „Lokalne Partnerstwa PAFW” i Programu Rozwoju Bibliotek. Zasadnicza część programu to trwająca 12 miesięcy współpraca lidera z tutorem oraz cykl szkoleń dostosowany do potrzeb oraz priorytetów ich uczestników, na który składają się przede wszystkim planowanie własnego rozwoju, budowanie zespołu, kierowanie organizacją, komunikacja, angażowanie otoczenia i budowanie partnerstwa lokalnego. Nabyte podczas udziału w programie umiejętności mają pomóc liderom w podejmowanych przez nich działaniach na rzecz lokalnych społeczności.

 

Efekty dotychczasowych jedenastu edycji programu to podniesienie kwalifikacji 541 liderów lokalnych z całej Polski oraz powstanie ich aktywnej ogólnopolskiej sieci, a także wykształcenie 65 specjalistów w zakresie stosowania metody tutoringu.

 

„Dziękujemy realizatorom programów PAFW, którzy pomagali naszemu Partnerowi w promowaniu programu w swoich środowiskach, Radzie Programu – za zaangażowanie w proces wyboru liderów, a Fundacji Szkoła Liderów – za profesjonalizm i sprawne przeprowadzenie rekrutacji do kolejnej edycji programu” – mówi Mirosław Czyżewski. Nowym uczestnikom gratulujemy i życzymy, by program „Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności” pozwolił osiągnąć zamierzone cele i był źródłem satysfakcji.

 

wyniki rekrutacji: http://www.liderzy.pl/aktualnosci.php?news_id=696