Warszawska Letnia Akademia Euro-Atlantycka (WEASA) 2016 – proces aplikacji rozpoczęty
Warszawska Letnia Akademia Euro-Atlantycka (WEASA) 2016 – proces aplikacji rozpoczęty

Fundacja Centrum Europejskie Natolin, The German Marshall Fund oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (w ramach programu „Study Tours to Poland”) otwierają nabór aplikacji do czwartej edycji Warszawskiej Letniej Akademii Euro-Atlantyckiej WEASA 2016, której tematem wiodącym będzie “Polityka i rozwój regionalny: euro-atlantyckie wsparcie dla krajów Partnerstwa Wschodniego”.

 

Celem WEASA 2016 będzie zaprezentowanie uczestnikom zmian jakie zaszły w priorytetach i architekturze wsparcia zewnętrznego, wprowadzonych w 2015 roku przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone. Ponadto, Akademia będzie służyła jako płaszczyzna dialogu w kontekście dalszego możliwego kształtowania tego wsparcia, biorąc pod uwagę oczekiwania, obawy oraz rekomendacje ze strony krajów Partnerstwa Wschodniego. Tematyka ta zostanie zgłębiona w kontekście polityki regionalnej i rozwoju regionalnego.

 

W tym obszarze tegoroczna Akademia koncentrować się będzie na czterech głównych tematach; są nimi:
• Współpraca transgraniczna;
• Relacje: centrum-regiony, z uwzględnieniem roli regionalnych elit;
• Bezpieczeństwo w regionach oraz zarządzanie kryzysowe;
• Rozwój klastrów oraz wzrost gospodarczy.

 

Kto może aplikować?
WEASA skierowana jest do ekspertów z krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina), m.in. analityków, doradców politycznych i rządowych, pracowników organizacji pozarządowych, urzędników służby cywilnej, dziennikarzy, ekspertów z sektora prywatnego, wykładowców akademickich. Tegoroczna WEASA jest szczególnie adresowana do urzędników administracji centralnej, regionalnej i lokalnej, którzy zajmują się pomocą zagraniczną oraz współpracą rozwojową w zakresie jej programowania i wdrażania. Aplikować mogą wyróżniający się eksperci, będący obywatelami któregoś z krajów Partnerstwa Wschodniego, specjalizujący się w temacie integracji europejskiej, polityki regionalnej i rozwoju regionalnego, zarządzania wsparciem zagranicznym; transformacji systemowej, relacjami transatlantyckimi.

 

Priorytetowo będą traktowane aplikacje od osób zaawansowanych w swoich specjalizacjach, posiadających co najmniej 5-letnie doświadczenie w wymienionych powyżej obszarach.

 

Wykładowcy
WEASA ma formę wykładów, warsztatów i spotkań z wybitnymi teoretykami i praktykami, z krajów UE, w tym z Polski oraz Stanów Zjednoczonych.


Warunki

W ramach programu uczestnikom Akademii pokrywane są koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia na kampusie Kolegium Europejskiego w Natolinie (Warszawa). Przyjmowanych jest około 45 osób w każdej edycji.

 

Wnioski składane są elektronicznie na stronie http://www.weasa.org/apply-now/. Termin aplikowania: do 30 kwietnia 2016 r. Prosimy o zapoznanie się z “Zasadami i procedurami” oraz warunkami uczestnictwa.

 

Komisja selekcyjna zastrzega sobie możliwość bezpośredniego kontaktu z wybranymi kandydatami w procesie rekrutacji.

 

www.weasa.org