Tegoroczni stypendyści Programu Kirklanda spotkali się w Krakowie
Tegoroczni stypendyści Programu Kirklanda spotkali się w Krakowie

W dniach 9-11 marca stypendyści wzięli udział w szeregu spotkań poświęconych samorządowi lokalnemu oraz organizacjom pozarządowym, poznając dobre praktyki w zakresie lokalnego rozwoju oraz wspierania społeczeństwa obywatelskiego wypracowywane na poziomie regionalnym i lokalnym. Gościem zjazdu był Andrew Nagorski, Przewodniczący Rady Dyrektorów PAFW.

 

W trzydniowym spotkaniu wzięło udział 45 tegorocznych stypendystów, studiujących w pięciu ośrodkach akademickich w Polsce: w Lublinie, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Wizytę w stolicy Małopolski stypendyści rozpoczęli od zwiedzania Bazyliki Archikatedralnej na Wawelu, a następnie Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Auli Collegium Maius powitała ich Prof. dr hab. Maria-Jolanta Flis, Prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

W swoim wystąpieniu Andrew Nagorski, nawiązał do swoich studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Popularna wtedy piosenka Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat”, stała się punktem wyjścia do rozważań o współczesnym świecie. „Stajecie obecnie przed znacznie większymi wyzwaniami, niż kiedyś. Wyzwaniami w postaci świata znacznie mniej oczywistego, nie dającego prostych odpowiedzi, wskazujących rozwiązania dobre lub złe” – mówił Andrew Nagorski. Przewodniczący Rady Dyrektorów wspominał również ubiegłoroczny jubileusz Fundacji Wolności, w którym wzięło udział około 300 absolwentów Programu Kirklanda, wyrażając przekonanie, że Program ten wzmocni więzi między stypendystami a Polską.

 

 

Istotnym punktem krakowskiego zjazdu stypendystów był wykład Prof. dr. hab. Andrzeja Zolla, byłego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego i byłego Rzecznika Praw Obywatelskich, którego przedmiotem były zagadnienia związane z podstawami państwa prawa.

 

 

Stypendyści odwiedzili również Radio Kraków, gdzie mieli możliwość zapoznania się z działaniem miejscowych mediów, a także rozmowy z dziennikarzami Jackiem Bańką i Marcinem Kotrzybą o roli radia w życiu społecznym i pracy dziennikarskiej. O zasadach współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi z Małopolski Kirklandyści rozmawiali m.in. z Grzegorzem Lipcem, Członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego w Urzędzie Marszałkowskim.

 

 

Zainteresowaniem Kirklandystów cieszyła się również wystawa „Modna i Już! Moda w PRL”, w Muzeum Narodowym, w zwiedzaniu której towarzyszyła im jej kurator – Joanna Regina Kowalska. Stypendyści mogli nie tylko przyjrzeć się kolekcjom strojów z całej epoki od lat 40’ do 90’, ale również poznać kulisy tworzenia ekspozycji muzealnych.

 

 

Ciekawym wydarzeniem była wizyta w Zatorze – gminie w powiecie oświęcimskim, która skutecznie wykorzystuje swój potencjał turystyczny i inwestycyjny. Zatorscy samorządowcy przedstawili Kirklandystom prezentację rozwoju gminy, w tym sposoby pozyskiwania środków na inwestycje, a także opowiedzieli o wyzwaniach stojących przed Zatorem.

 

Realizowany od 2000 roku Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda ma celu przekazywanie polskich doświadczeń w zakresie transformacji ustrojowej oraz integracji europejskiej przedstawicielom krajów Europy Wschodniej poprzez dwusemestralne studia uzupełniające na polskich uczelniach. Obecnie jest on adresowany do kandydatów z Ukrainy, Rosji, Białorusi, a także Mołdawii, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu. W ramach indywidualnych trybów nauczania stypendyści studiują wybrane aspekty ekonomii i zarządzania, administracji publicznej i biznesu, prawa, nauk społecznych i politycznych. Inicjatorem i fundatorem programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a realizatorem Fundacja Edukacja dla Demokracji. Od początku programu dwusemestralne studia uzupełniające na polskich uczelniach ukończyło 654 osób z 11 krajów, w tym 340 z Ukrainy, z Białorusi – 133, z Gruzji – 46 , z Rosji – 40, Armenii – 24, Kazachstanu – 18, Mołdawii – 18, Litwy – 12, Słowacji – 10, Azerbejdżanu - 6 i z Kirgistanu 7 osób. Większość stypendystów studiowało ekonomię i zarządzanie, prawo oraz administrację publiczną.

 

Łucja Reczek, Michał Zając
Zdjęcia: Barbara Budniak

 

www.kirkland.edu.pl