Inauguracja Programu Kirklanda w roku akademickim 2015/16
Inauguracja Programu Kirklanda w roku akademickim 2015/16

45 stypendystów z 8 krajów Europy Wschodniej i Azji Centralnej rozpoczęło studia w Polsce. 18 września na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się uroczysta inauguracja XVI edycji Programu Stypendialnego im. Lana Kirklanda.

 

Wśród tegorocznych stypendystów najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy (33 osoby), pozostali pochodzą z Białorusi, Rosji, Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii i Kirgistanu. Przeważają prawnicy, ekonomiści, dziennikarze, a także pracownicy administracji samorządowej i działacze organizacji pozarządowych.

 

Nowych stypendystów powitał Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, prof. dr hab. Jacek Witkoś.

 

 

Agnieszka Mazur, Kierownik Programowy PAFW przybliżyła zebranym gościom działalność Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz strukturę i cele Programu Kirklanda, następnie przedstawiła tegorocznych stypendystów wraz z Urszulą Sobiecką, Kierowniczką Programu Kirklanda z Fundacji Edukacja dla Demokracji (będącej realizatorem programu).


 

Wykład inauguracyjny „Proces Boloński podstawą wyrównywania szans edukacyjnych i możliwością współpracy z krajami spoza UE” wygłosiła dr Krystyna Łybacka, była Minister Edukacji Narodowej i Sportu, a obecnie posłanka do Parlamentu Europejskiego.

 

 

W uroczystości wzięli także udział przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania, opiekunowie naukowi, a także koordynatorzy regionalni i animator społeczno-kulturalny Programu Kirklanda z Poznania.

 

 

W ciągu pierwszych dni swego pobytu w Polsce stypendyści zwiedzili poznańskie Stare Miasto oraz Bramę Poznania ICHOT, gdzie spotkali się z Wiceprezydentem Poznania, Mariuszem Wiśniewskim, oraz Anną Żygulską, animatorką społeczności lokalnej. W ramach programu turystycznego odwiedzili także kolebkę polskiej państwowości – Gniezno i Biskupin, a także Rogalin, Muzeum Ziemi Średzkiej – Dwór w Koszutach i Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykówku.

 

W kolejnym tygodniu programu przygotowawczego w Poznaniu stypendyści spotkają się z wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego, Wojciechem Jankowiakiem, i wysłuchają wykładów poświęconych polskiej transformacji gospodarczej i ustrojowej i historii Polski. Wśród wykładowców, których stypendyści będą mieli okazję wysłuchać są profesorowie Hanna Suchocka, Paweł Churski, Krzysztof Podemski i Stanisław Jankowiak.
Inauguracja jest częścią 10-dniowego kursu, który ma na celu przygotowanie stypendystów pod kątem kulturalnym i językowym do rocznego pobytu w Polsce.

 

Realizowany od 2000 roku Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda ma celu przekazywanie polskich doświadczeń w zakresie transformacji ustrojowej przedstawicielom krajów Europy Wschodniej poprzez dwusemestralne studia uzupełniające na polskich uczelniach. Obecnie jest on adresowany do kandydatów z Ukrainy, Rosji, Białorusi, a także Mołdawii, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu. W ramach indywidualnych trybów nauczania stypendyści studiują wybrane aspekty ekonomii i zarządzania, administracji publicznej i biznesu, prawa, nauk społecznych i politycznych. Inicjatorem i fundatorem Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a realizatorem Fundacja Edukacja dla Demokracji. Od początku programu dwusemestralne studia uzupełniające na polskich uczelniach ukończyło 654 osób z 11 krajów, w tym 340 z Ukrainy, z Białorusi – 133, z Gruzji – 46 , z Rosji – 40, Armenii – 24, Kazachstanu – 18, Mołdawii – 18, Litwy – 12, Słowacji – 10, Azerbejdżanu - 6 i z Kirgistanu 7 osób. Większość stypendystów studiowało ekonomię i zarządzanie, prawo oraz administrację publiczną.

 

Agnieszka Mazur

Zdjęcia: Fundacja Edukacja dla Demokracji

 

www.kirkland.edu.pl