Nagrodzono niezwykłe bibliotekarki
Nagrodzono niezwykłe bibliotekarki

Podczas Kongresu Kobiet, który odbył się w dniach 11-12 września w Warszawie, nagrodzono zwyciężczynie IV edycji Konkursu Stypendialnego im. Olgi Rok. Laureatki otrzymały stypendia z rąk Minister Edukacji Joanny Kluzik-Rostkowskiej oraz Pawła Łukasiaka Prezesa Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem wspierającym przedsięwzięcia.

 

Stypendia im. Olgi Rok, finansowane ze środków funduszu wieczystego, utworzonego w 2012 roku z inicjatywy jej wnuczki, wspierają rozwój osobisty bibliotekarek, które potrafią mobilizować siebie i innych do poszukiwania nowych rozwiązań i odważnie zmieniają swoje społeczności, mimo nie zawsze łatwych warunków.

 

Laureatką konkursu w kategorii „placówka biblioteczna mniejsza” została Marianna Czyżak z Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźniu Filia w Kliczkowie, która otrzymała stypendium w wysokości 5000 zł. Od 30 lat aktywizuje mieszkańców gminy Osiecznica do działania na rzecz ich lokalnej społeczności. Zapytana ile osób pracuje w filii bibliotecznej w Kliczkowie, odpowiada bez wahania: „ja jedna plus cała lokalna społeczność”. Laureatka jest współzałożycielką Stowarzyszenia Nasza Przyszłość i Młodzieżowego Teatru Amatorskiego „Kameralny” oraz pomysłodawczynią bibliotecznego ogrodu (za te inicjatywy otrzymała wyróżnienie w II edycji Konkursu im. Olgi Rok).
 

 

W kategorii „placówka biblioteczna większa” zwyciężyła Karolina Mendyk, reprezentująca Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu. Kapituła Konkursu przyznała jej stypendium w wysokości 5 000 zł,za zorganizowanie dyskusyjnego klubu książki dla osadzonych w Zakładzie Karnym nr 2 we Wrocławiu oraz zaangażowanie w kampanię na rzecz przestrzegania praw zwierząt. Laureatka ma w planach ma stworzenie w bibliotece Eko-klubu i warsztatów edukacji empatycznej.

 

 

Wyróżnienia otrzymały: Monika Wilk z Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu, Barbara Cywińska z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie, Bożena Mateusiak z Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, oraz Aleksandra Sobańska z Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie.

 

Nagrodę specjalną Stowarzyszenia „Nowe Horyzonty” otrzymała Aleksandra Wieczorek z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu.


Więcej o laureatkach można przeczytać na stronie http://funduszewieczyste.pl/pl/modele-funduszy-wieczystych/item/6-fundusz-wieczysty-im-olgi-rok


Skład Kapituły Konkursu:
Magdalena Turska- laureatka III edycji Konkursu im. Olgi Rok, Gminna Biblioteka Publiczna w Kłodawie
Anna Rok - założycielka Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok
Sylwia Chutnik – pisarka i felietonistka, działaczka społeczna, prezeska Fundacji MaMa
Teresa Ogrodzińska – działaczka organizacji pozarządowych, prezeska Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego
Anna Polus - bibliotekarka, wicedyrektorka Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki im. Norwida w Zielonej Górze
Beata Jasiak – bibliotekarka, koordynatorka regionalna Programu Rozwoju Bibliotek w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego
Ewa Rozkosz – bibliotekarka, trenerka, Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Rafał Kramza - Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Paweł Łukasiak - Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce,
Joanna Lempart-Winnicka - Dyrektor Programowy, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Małgorzata Borowska – dziennikarka, trenerka w zakresie promocji i kontaktów z mediami
Paulina Wilk – dziennikarka, reportażystka i pisarka

 

Operatorem Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, promująca ideę funduszy wieczystych i kapitałów żelaznych w ramach kampanii „Jesteśmy dziś, jutro, zawsze”. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem wspierającym a partnerem merytorycznym jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 
 

Kalina Grzeszuk-Zajączkowska

Zdjęcia: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego