Trzecia edycja WEASA
Trzecia edycja WEASA

W dniach 29 czerwca – 10 lipca 2015 w Kolegium Europejskim w Natolinie, odbyła się trzecia edycja Warszawskiej Letniej Akademii Euro-Atlantyckiej (Warsaw Euro-Atlantic Summer Academy – WEASA), będącej wspólnym przedsięwzięciem PAFW, The German Marshall Fund of the United States (GMF) oraz Kolegium Europejskiego w Natolinie. Tematem wiodącym tegorocznej edycji było bezpieczeństwo energetyczne.

 

Oferta dwutygodniowych zajęć, prowadzonych na kampusie natolińskim w Warszawie, jest skierowana do młodych profesjonalistów z krajów Partnerstwa Wschodniego, tj. Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Ich uczestnicy – analitycy, pracownicy administracji centralnej, doradcy polityczni, pracownicy think-tanków i organizacji pozarządowych - wybierani są w procesie otwartej rekrutacji. Rokrocznie w WEASA bierze udział ok. 45 osób.

 

 

Wykładowcami Akademii są wybitni eksperci i praktycy z Polski i zagranicy. W obecnej edycji zajęcia poprowadzili: Edward Chow z Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie (Center for Strategic and International Studies – CSIS), prof. Andreas Goldthau z Harvard's Belfer Center for Science and International Affairs, Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN ORLEN, Frank Umbach z European Centre for Energy and Resource Security (EUCERS), Olaf Osica, Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, i inni.

 

Spotkanie inauguracyjne otworzyli Ambasador Jerzy Koźmiński, Prezes PAFW i Ivan Vejvoda, Wiceprezes GMF, którzy powitali gości, w tymi licznie przybyłych ambasadorów państw UE i Partnerstwa Wschodniego. Wykład inauguracyjny wygłosił Matthew Bryza, były Ambasador USA w Azerbejdżanie, członek Rady Doradczej the International Center for Defence and Security w Tallinie.

 

 

Wspólnym mianownikiem każdej edycji WEASA jest spojrzenie na dany temat przez pryzmat: integracji europejskiej, transformacji systemowej (dzielenie się polskim doświadczeniem) oraz stosunków transatlantyckich. Tegoroczny motyw przewodni – bezpieczeństwa energetyczne – był również omawiany pod kątem tych zagadnień. Uczestnicy mieli okazję pogłębić temat „rewolucji łupkowej” w USA oraz jej wpływu na politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych. Gorąca dyskusja dotyczyła również wizji Unii Energetycznej, która miałaby zostać stworzona przez państwa członkowskie UE, mające jednak różne interesy i potrzeby w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Zainteresowaniem cieszyły się również zagadnienia związane z alternatywnymi/odnawialnymi źródłami energii OZE (ich wykorzystanie w krajach Partnerstwa Wschodniego jest w stadium rozwoju). Była to też okazja do zaprezentowania polskich doświadczeń w tym zakresie, w tym niedawno uchwalonej ustawy o OZE.

 

Zajęcia były prowadzone w formie wykładów, warsztatów oraz nieformalnych spotkań z praktykami (wg reguły Chatham House). Program obejmował także warsztaty kompetencyjne z zakresu pisania prac analitycznych oraz technik negocjacyjnych. Temu ostatniemu zagadnieniu poświęcona była gra symulacyjna.

 

 

Uczestnicy WEASA odwiedzili również wybrane instytucje w Warszawie; spotkali się m.in. z zespołem PAFW oraz z osobami prowadzącymi programy Fundacji o charakterze międzynarodowym.

Podczas uroczystego zakończenia, które odbyło się 10 lipca, uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia WEASA. Podsumowania tegorocznej Akademii Letniej dokonali: Ewa Ośniecka-Tamecka, Prorektor Kolegium Europejskiego, Andrew Nagorski, Przewodniczący Rady Dyrektorów PAFW oraz Michał Baranowski, Dyrektor Biura GMF w Warszawie.

 Absolwenci WEASA będą mogli skorzystać z dodatkowej oferty, polegającej na wykorzystaniu ich kompetencji oraz podtrzymaniu sieci kontaktów i współpracy.

Długofalowe cele WEASA, zbieżne z założeniami Partnerstwa Wschodniego, to przede wszystkim: przyśpieszenie stowarzyszenia krajów Partnerstwa z Unią Europejską, pogłębienie ich gospodarczej i obywatelskiej integracji z UE, wspieranie dobrosąsiedzkich relacji, a także wzmocnienie dobrobytu i bezpieczeństwa krajów regionu.

www.weasa.org

 

Renata Koźlicka-Glińska