Trzynaste spotkanie English Teaching Market
Trzynaste spotkanie English Teaching Market

Organizowane od trzynastu lat spotkania edukacyjne „English Teaching Market” są okazją do rozwoju umiejętności dydaktycznych, podnoszenia kompetencji z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego oraz integracji i współpracy nauczycieli z obszarów wiejskich i małych miejscowości.

 

Tegoroczną, trzydniową konferencję odbywająca się na przełomie czerwca i lipca z udziałem blisko czterystu nauczycieli języka angielskiego z terenów wiejskich i małych miast otworzyli Agnieszka Mazur, Kierownik Programowy PAFW, oraz Krzysztof Margol, Prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA” – organizacji, która jest realizatorem programu „English Teaching”. W części inauguracyjnej wykład pt. "Stop teaching! Help your students learn" wygłosił George M. Chinnery, Regionalny Kierownik ds. Języka Angliskiego na Europę Centralną i Południowo-Wschodnią z Ambasady USA w Budapeszcie. 

 

 

Następnie podczas intensywnego cyklu warsztatów i szkoleń uczestnicy mogli dowiedzieć się, jak wykorzystać technologie informacyjne i komunikacyjne w nauce, radzić sobie z wymową trudnych słów, wpleść elementy teatru w codzienną lekcję, a nawet pozyskać środki na realizację szkolnych wydarzeń. W przerwach angliści mieli także możliwość zapoznania się z materiałami edukacyjnymi wydawnictw anglojęzycznych oraz organizacji pozarządowych i programów pomocowych, w ramach których szkoły mogą ubiegać się o dodatkowe środki na inicjatywy edukacyjne.

 

"Uczestniczyłam w tym wydarzeniu po raz pierwszy i jestem pod wielkim wrażeniem organizacji, warsztatów i atmosfery” – mówi jedna z uczestniczek, a druga dodaje „Spotkania w mniejszych grupach pozwalają nam nie tylko wejść w interakcję z prowadzącym, ale również wymieniać się poglądami i doświadczeniami między sobą”. 

 

 

Podczas tegorocznego ETM, grupa Ambasadorów „English Teaching” – uczestników programu wykazujących się największym zaangażowaniem i osiągnięciami w środowiskach lokalnych zawiązana w 2014 roku – zainicjowała Stowarzyszenie Anglistów „English Teaching”. Andrzej Wnuk - Prezes Zarządu organizacji, podkreślił, że misją stowarzyszenia będzie rozwój i doskonalenie zawodowe nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli ze szkół wiejskich. 

 

We wszystkich dotychczasowych ogólnopolskich spotkaniach nauczycieli języka angielskiego udział wzięło blisko 7000 osób. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Nidzicką Fundację Rozwoju „NIDA” w ramach programu „English Teaching” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Partnerem spotkania był Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, a partnerem medialnym TVP Olsztyn. 

 

***

Program „English Teaching” uruchomiony został w 2000 roku. Głównym celem przedsięwzięcia jest wspieranie działań na rzecz poprawy poziomu nauczania i uczenia się języka angielskiego w małych miastach i na wsiach, a także jego promocja wśród uczniów, ich rodziców oraz całych społeczności lokalnych. Jednocześnie program przyczynia się do rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego pracujących w małych miejscowościach. Na ofertę programu składają się m.in. szkolenia metodyczne, możliwość uczestniczenia w konkursie małych grantów oraz szkolenia i doradztwo indywidualne. 

 

Więcej na: www.englishteaching.org.pl

 

Tekst: Joanna Lempart-Winnicka 

Zdjęcia i materiały: Jarosław Kilon