Andrew Nagorski gościem spotkania „Ambasadorzy Przemian w Regionie”
Andrew Nagorski gościem spotkania „Ambasadorzy Przemian w Regionie”

Dwudniowe spotkanie „Ambasadorów Przemian w Regionie” miało na celu wymianę doświadczeń i zapoznanie uczestników z tematyką współpracy międzynarodowej, a przede wszystkim integrację środowiska polskich organizacji działających poza granicami kraju.

 

Wzięło w nim udział blisko 70 przedstawicieli NGO realizujących projekty dofinansowane w ramach Programu „Przemiany w Regionie – RITA” m.in. w takich krajach jak Ukraina, Białoruś, Armenia, Gruzja i Rosja, a także operatorzy programu wizyt studyjnych do Polski – „Study Tours to Poland”.

 

„Ukraińcy sami muszą odegrać największą rolę w procesie przemian, uporządkować swoje wewnętrzne sprawy. Polska jednak powinna nadal nieść pomoc, angażując do tego również organizacje pozarządowe, jak te, które są tutaj dzisiaj obecne” – mówił Andrew Nagorski, Przewodniczący Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w wykładzie poświęconym relacjom Polska-Wschód-USA na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza. Podkreślał, że w związku z sytuacją na Ukrainie wzrasta rola Stanów Zjednoczonych, które muszą sprostać roli światowego przywódcy.

 

Uczestnicy spotkania zaprezentowali swoje projekty i wymieniali się doświadczeniami z ich wdrażania w trzech grupach warsztatowych.

 

 

Wzięli również udział w debacie pt. „Wykorzystać potencjał zmian. Jakie kroki po Majdanie?”, moderowanej przez Andrzeja Urbanika, Sekretarza Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą. Wspólnie zastanawiali się, jakie są perspektywy zmian na rzecz demokracji, które zachodzą na Ukrainie, jaką rolę mogą odegrać polskie organizacje pozarządowe dla ich wsparcia oraz jak nie stracić aktywności obywateli i wzmocnić ukraińskie społeczności lokalne.

 

 

Ponadto odbyły się warsztaty ekspercie, podczas których równolegle toczyło się pięć dyskusji poświęconych sytuacji w wybranych krajach prowadzonych przez specjalistów z różnych organizacji – Martyna Michalik z Fundacji Edukacji dla Demokracji prowadziła warsztat na temat Ukrainy, Pavel Usov z Białoruskiego Centrum Studiów Europejskich na temat Białorusi, Anna Maria Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych nt. Rosji, Wiesława Kowalska ze Stowarzyszenia „Echo Pyzdr” nt. Mołdowy, a Marzena Rafalska ze Stowarzyszenia „Edukator” nt. Gruzji.

 

Spotkanie było również okazją do projekcji filmów z najciekawszych działań dofinansowanych w ramach programu „RITA”.

 

 

Realizowany od 2000 roku przez Fundację Edukację dla Demokracji program PAFW „Przemiany w Regionie” (RITA) adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz instytucji edukacyjnych, które chcą dzielić się polskimi doświadczeniami w zakresie przemian społeczno-gospodarczych z partnerami w krajach Europy Wschodniej, a także Kaukazu i Azji Centralnej. W ramach otwartych konkursów grantowych dofinansowano dotychczas 808 projektów. Istotną częścią programu jest inicjatywa „Study Tours to Poland”, zapoczątkowana w 2004 roku, w ramach której organizowane są wizyty studyjne do Polski, mające na celu przybliżenie realiów naszego kraju oraz Unii Europejskiej aktywnym obywatelom z krajów Europy Wschodniej, w tym liderom studenckim oraz młodym profesjonalistom. Dotychczas uczestniczyło w nich łącznie 5800 osób. Inicjatywa ta prowadzona jest przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego.

 

Joanna Lempart-Winnicka

Zdjęcia: Fundacja Edukacja dla Demokracji

 

Więcej o programie „Przemiany w Regionie” (RITA): http://www.rita.edudemo.org.pl/