Z pomocą dla Ukrainy
Z pomocą dla Ukrainy

Pracownicy Fundacji „Edukacja dla Demokracji”, która jest m.in. realizatorem Programu „Przemiany w Regionie” (RITA), a także zespół programu „Study Tours to Poland”, realizowanego przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego, włączyły się aktywnie w pomoc dla potrzebujących z Euro-Majdanu.

 

Ich działania obejmują bezpośrednie wsparcie dla osób z Majdanu oraz dla tych poszkodowanych uczestników manifestacji, którzy przebywają na terenie Polski, gdzie są leczeni lub opuścili już szpitale. Działania te prowadzone są w ramach współpracy z Komitetem Obywatelskim Solidarności z Ukrainą.

 

Od końca stycznia Fundacja Edukacja dla Demokracji prowadzi również zbiórkę publiczną na rzecz rannych i represjonowanych na Ukrainie.

 

 

Darowizny można wpłacać na wydzielone konto bankowe:

 

Fundacja Edukacja dla Demokracji

ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa

nr konta: 18 1240 1037 1111 0010 4591 0813

(nr pozwolenia na prowadzenie zbiórki publicznej: 41/2014).

 

W pierwszej kolejności zebrane środki są przeznaczane na zakup leków, koszty leczenia, środki opatrunkowe i żywność dla osób znajdujących się w szpitalach oraz w szpitalu polowym na kijowskim Majdanie, a także w innych miastach na Ukrainie. Następnie mają również służyć wsparciu osób zaangażowanych w działalność na rzecz demokratycznych przemian na Ukrainie oraz ich rodzin. Dotychczas udało się uzbierać 400 tys. zł.

 

Specjalne środki finansowe na działania prodemokratyczne i oddolne procesy obywatelskie na Ukrainie mogą być również ad hoc uruchomiane bezpośrednio w dwóch wspomnianych programach Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – „Przemiany w Regionie – RITA” oraz „Study Tours to Poland”. Na początku marca z programu „Study Tours to Poland” zostanie sfinansowany przyjazd ukraińskich analityków do Warszawy na spotkanie think-tanków organizowane przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, które będzie poświęcone sytuacji na Ukrainie.

 

Celem programów "RITA" i "STP" jest wsparcie dla demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem.

 

Grafika: Fundacja Edukacja dla Demokracji