NOWE TECHNOLOGIE LOKALNIE
#Sektor2016 – numerem jeden na Twitterze
#Sektor2016 – numerem jeden na Twitterze

Ponad 60 prelegentów z siedmiu krajów oraz ponad 600 uczestników i nagroda w wysokości 40 tysięcy złotych dla Fundacji TUS. To wstępne podsumowanie „Sektora 3.0” - dwudniowej imprezy, zorganizowanej w ramach programu "Nowe Technologie Lokalnie", dedykowanej wykorzystaniu Internetu i nowych technologii przez organizacje pozarządowe, która odbyła się 18-19 maja w Centrum Nauki Kopernik.

HumanTech - szósta edycja „Sektor 3.0”
HumanTech - szósta edycja „Sektor 3.0”

Czego może nauczyć nas robot? Wirtualna rzeczywistość w kampanii społecznej? Odpowiedzi na te pytania uzyskamy w trakcie tegorocznej edycji „Sektora 3.0” - największego w Polsce wydarzenia poświęconego wykorzystaniu nowych technologii przez organizacje pozarządowe. Impreza odbędzie się w dniach 18-19 maja - pierwszego dnia w Centrum Nauki Kopernik, drugiego - w siedzibach instytucji, organizacji i firm w całej Warszawie. Rejestracja ruszyła 26 kwietnia.

Ruszają zgłoszenia do Funduszu Innowacji
Ruszają zgłoszenia do Funduszu Innowacji

Fundusz Innowacji stał się przedsięwzięciem na stałe już wpisanym w roczny kalendarz najważniejszych wydarzeń polskiego trzeciego sektora. Kolejna jego edycja niesie ze sobą pewne zmiany, ale cel wciąż jest ten sam: wspieranie technologicznego rozwoju organizacji pozarządowych. Przedsięwzięcie jest częścią programu PAFW „Nowe Technologie Lokalnie”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Realizowany od 2012 roku program stanowi kontynuację wcześniejszych działań PAFW wspierających wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju lokalnym. Jego głównym celem jest podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników organizacji pozarządowych, w szczególności z małych społeczności lokalnych, w zakresie skutecznego wykorzystania ICT w codziennej pracy, co służy usprawnianiu ich działań.

Realizacja programu została poprzedzona szeregiem analiz, które przeprowadziła Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, a także konsultacjami z ekspertami krajowymi i zagranicznymi. Zebrano i udostępniono informacje na temat stanu zaawansowania organizacji pozarządowych w dziedzinie wykorzystywania ICT, z uwzględnieniem poziomu wiedzy i kompetencji ich kadr w tym zakresie.

W czterech edycjach programu przeprowadzono szkolenia tematyczne dla lokalnych organizacji pozarządowych prezentujące przykłady wykorzystania nowoczesnych technologii w komunikacji, marketingu, czy zarządzaniu. Następnie niektóre z tych organizacji otrzymały dotacje na zakup sprzętu i oprogramowania, a także na projekty, których celem było praktyczne zastosowanie ICT w działalności trzeciego sektora. Na ofertę programu składa się również Sieć Mobilnych Doradców ICT – 60 specjalistów świadczących bezpłatne usługi szkoleniowe i wsparcia technologicznego na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych. Dotychczas Mobilni Doradcy udzielili ponad 2000 porad , a z ich pomocy skorzystało 800 organizacji z całej Polski.

Program zawiera komponent informacyjny – portal technologie.ngo.pl, oraz finansowy – w postaci Funduszu Innowacji wspierającego tworzenie nowych narzędzi ICT, które mogą być następnie wykorzystywane przez organizacje non-profit. Szczególny nacisk jest położony na dostarczenie wiedzy umożliwiającej identyfikowanie potencjalnych obszarów zastosowania technologii informacyjnych w organizacjach pozarządowych. Służy temu m.in. uruchomiona w 16 miastach Polski sieć TechKlubów, w ramach których odbywają się cykliczne spotkania przedstawicieli NGOs, lokalnego biznesu, samorządu i świata nauki, służące dzieleniu się doświadczeniem w zakresie praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii. Od 2012 roku w spotkaniach TechKlubów uczestniczyło przeszło 7000 osób.

Ważną rolę w programie odgrywają ogólnopolskie konferencje „Sektor 3.0i Regionalne Fora Technologiczne. Wydarzenia te gromadzą przedstawicieli organizacji pozarządowych, specjalistów ICT z biznesu, polityków, naukowców oraz ekspertów z zagranicy (m.in. z USA, Wielkiej Brytanii, Indii) – stanowią platformę wymiany informacji na temat współczesnych trendów wykorzystania Internetu w działalności społecznej oraz wszechstronnego zastosowania ICT w tej sferze. W latach 2012-2016, w pięciu edycjach organizowanej rokrocznie w Warszawie Konferencji „Sektor 3.0” wzięło udział ponad 2000 osób.

 

Dotacja PAFW wyniosła 1.593.379 USD, w tym na bieżącą edycję 100.781 USD.
 

Realizator programu:
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
ul. Puławska 14, 02-512 Warszawa
Osoba kontaktowa: Dawid Szarański
tel. 530-69-11-99

strony programu: www.technologielokalnie.pl  www.technologie.ngo.pl

 

Osoba odpowiedzialna w PAFW:
Radosław Jasiński (Dyrektor Programowy)