SEKTOR 3.0
Festiwal Sektor 3.0 „Shape Your Future” - jak technologie mogą zmieniać organizacje
Festiwal Sektor 3.0 „Shape Your Future” - jak technologie mogą zmieniać organizacje

Blisko 650 uczestników, w tym ponad 70 prelegentów - ekspertów od technologii z Polski i z zagranicy. Warsztaty, seminaria, międzynarodowa debata, ale też strefa kodowania dla dzieci, targi z udziałem kilkudziesięciu firm i wspólny networking, a także relacja na żywo oglądana przez 100 tysięcy internautów i pierwsze miejsce na Twitterze - to bilans Festiwalu Sektor 3.0, największego w Polsce wydarzenia poświęconego wykorzystaniu nowych technologii w działaniach społecznych. Spotkanie odbyło się 30 i 31 maja w Warszawie.

#Sektor2016 – numerem jeden na Twitterze
#Sektor2016 – numerem jeden na Twitterze

Ponad 60 prelegentów z siedmiu krajów oraz ponad 600 uczestników i nagroda w wysokości 40 tysięcy złotych dla Fundacji TUS. To wstępne podsumowanie „Sektora 3.0” - dwudniowej imprezy, zorganizowanej w ramach programu "Nowe Technologie Lokalnie", dedykowanej wykorzystaniu Internetu i nowych technologii przez organizacje pozarządowe, która odbyła się 18-19 maja w Centrum Nauki Kopernik.

Zakończyły się szkolenia nowych Mobilnych Doradców
Zakończyły się szkolenia nowych Mobilnych Doradców

Działający na terenie całej Polski Mobilni Doradcy to jeden z najważniejszych elementów programu „Nowe Technologie Lokalnie”. A teraz grono technologicznych ekspertów poszerzyło się o ponad 30 osób!

Realizowany od 2012 roku program stanowi kontynuację wcześniejszych działań PAFW wspierających wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju lokalnym. Jego głównym celem jest podniesienie wiedzy oraz umiejętności działaczy i pracowników organizacji pozarządowych, w szczególności z małych społeczności lokalnych, w zakresie skutecznego wykorzystania ICT w codziennej pracy, co służy zwiększeniu zasięgu i efektywności ich działań.

 

Realizacja programu została poprzedzona szeregiem analiz, które przeprowadziła Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, a także konsultacjami z ekspertami krajowymi i zagranicznymi. Zebrano i udostępniono informacje na temat stanu zaawansowania organizacji pozarządowych w dziedzinie wykorzystywania ICT, z uwzględnieniem poziomu wiedzy i kompetencji ich kadr w tym zakresie.

W ramach programu przeprowadzono szkolenia tematyczne dla organizacji pozarządowych prezentujące przykłady wykorzystania nowoczesnych technologii w komunikacji, marketingu, czy zarządzaniu. Następnie niektóre z tych organizacji otrzymały dotacje na zakup sprzętu i oprogramowania, a także na projekty, których celem było praktyczne zastosowanie ICT w działalności trzeciego sektora. Na ofertę programu składa się również Sieć Mobilnych Doradców ICT – 80 specjalistów świadczących bezpłatne usługi szkoleniowe i wsparcia technologicznego na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych. Dotychczas Mobilni Doradcy udzielili ponad 3000 porad , a z ich pomocy skorzystało blisko 2000 przedstawicieli organizacji pozarządowych z całej Polski.

 

Program zawiera także komponent finansowy w postaci Funduszu wspierającego tworzenie nowych narzędzi ICT, które mogą być następnie wykorzystywane przez organizacje non-profit.

 

Szczególny nacisk jest położony na dostarczenie wiedzy umożliwiającej identyfikowanie potencjalnych obszarów zastosowania technologii informacyjnych w organizacjach pozarządowych. Służy temu m.in. uruchomiona w 16 miastach Polski sieć TechKlubów, w ramach których odbywają się cykliczne spotkania przedstawicieli NGOs, biznesu, samorządu i świata nauki, służące dzieleniu się doświadczeniem w zakresie praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii. Od 2012 roku w spotkaniach TechKlubów uczestniczyło przeszło 12 tysięcy osób.

Ważną rolę w programie odgrywają międzynarodowe konferencje „Sektor 3.0”. Wydarzenia te gromadzą przedstawicieli organizacji pozarządowych, specjalistów ICT z biznesu, polityków, naukowców oraz ekspertów z zagranicy (m.in. z USA, Wielkiej Brytanii, Korei Południowej, Indii) – stanowią platformę wymiany informacji na temat współczesnych trendów wykorzystania ICT w działalności społecznej. W latach 2012-2017, w sześciu edycjach organizowanej rokrocznie w Warszawie Konferencji „Sektor 3.0” wzięło udział 3300 osób
 

Dotacja PAFW wyniosła 1.841.828 USD, w tym na bieżącą edycję 349.230 USD.
 

Realizator programu:
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
ul. Puławska 14, 02-512 Warszawa
Osoba kontaktowa: Dawid Szarański
tel. 530-69-11-99

strona programu: http://sektor3-0.pl

 

Osoba odpowiedzialna w PAFW:
Radosław Jasiński (Dyrektor Programowy)