NOWE TECHNOLOGIE LOKALNIE
Zgłoś kandydatów do nagrody PAFW „Sektor 3.0”
Zgłoś kandydatów do nagrody PAFW „Sektor 3.0”

Nagroda przyznawana co roku w trakcie największego festiwalu technologicznego dla organizacji pozarządowych „Sektor 3.0” ma promować inicjatywy z obszaru wykorzystania nowych technologii w działaniach organizacji non-profit. W ubiegłych latach wśród wyróżnionych organizacji znalazły się Itaka, Katarynka i TUS. W tym roku Twoja organizacja może powalczyć o nagrodę pieniężną w wysokości 40 tys. zł. Nabór trwa do 4 maja 2017 r.

#Sektor2016 – numerem jeden na Twitterze
#Sektor2016 – numerem jeden na Twitterze

Ponad 60 prelegentów z siedmiu krajów oraz ponad 600 uczestników i nagroda w wysokości 40 tysięcy złotych dla Fundacji TUS. To wstępne podsumowanie „Sektora 3.0” - dwudniowej imprezy, zorganizowanej w ramach programu "Nowe Technologie Lokalnie", dedykowanej wykorzystaniu Internetu i nowych technologii przez organizacje pozarządowe, która odbyła się 18-19 maja w Centrum Nauki Kopernik.

HumanTech - szósta edycja „Sektor 3.0”
HumanTech - szósta edycja „Sektor 3.0”

Czego może nauczyć nas robot? Wirtualna rzeczywistość w kampanii społecznej? Odpowiedzi na te pytania uzyskamy w trakcie tegorocznej edycji „Sektora 3.0” - największego w Polsce wydarzenia poświęconego wykorzystaniu nowych technologii przez organizacje pozarządowe. Impreza odbędzie się w dniach 18-19 maja - pierwszego dnia w Centrum Nauki Kopernik, drugiego - w siedzibach instytucji, organizacji i firm w całej Warszawie. Rejestracja ruszyła 26 kwietnia.

Realizowany od 2012 roku program stanowi kontynuację wcześniejszych działań PAFW wspierających wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju lokalnym. Jego głównym celem jest podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników organizacji pozarządowych, w szczególności z małych społeczności lokalnych, w zakresie skutecznego wykorzystania ICT w codziennej pracy, co służy usprawnianiu ich działań.

Realizacja programu została poprzedzona szeregiem analiz, które przeprowadziła Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, a także konsultacjami z ekspertami krajowymi i zagranicznymi. Zebrano i udostępniono informacje na temat stanu zaawansowania organizacji pozarządowych w dziedzinie wykorzystywania ICT, z uwzględnieniem poziomu wiedzy i kompetencji ich kadr w tym zakresie.

W czterech edycjach programu przeprowadzono szkolenia tematyczne dla lokalnych organizacji pozarządowych prezentujące przykłady wykorzystania nowoczesnych technologii w komunikacji, marketingu, czy zarządzaniu. Następnie niektóre z tych organizacji otrzymały dotacje na zakup sprzętu i oprogramowania, a także na projekty, których celem było praktyczne zastosowanie ICT w działalności trzeciego sektora. Na ofertę programu składa się również Sieć Mobilnych Doradców ICT – 60 specjalistów świadczących bezpłatne usługi szkoleniowe i wsparcia technologicznego na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych. Dotychczas Mobilni Doradcy udzielili ponad 3000 porad, a z ich pomocy skorzystało niemal 2000 przedstawicieli organizacji pozarządowych z całej Polski.

Program zawiera komponent informacyjny – portal technologie.ngo.pl, oraz finansowy – w postaci Funduszu Innowacji wspierającego tworzenie nowych narzędzi ICT, które mogą być następnie wykorzystywane przez organizacje non-profit. Szczególny nacisk jest położony na dostarczenie wiedzy umożliwiającej identyfikowanie potencjalnych obszarów zastosowania technologii informacyjnych w organizacjach pozarządowych. Służy temu m.in. uruchomiona w 16 miastach Polski sieć TechKlubów, w ramach których odbywają się cykliczne spotkania przedstawicieli NGOs, lokalnego biznesu, samorządu i świata nauki, służące dzieleniu się doświadczeniem w zakresie praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii. Od 2012 roku w spotkaniach TechKlubów uczestniczyło przeszło 12 tysięcy osób.

Ważną rolę w programie odgrywają ogólnopolskie konferencje „Sektor 3.0i Regionalne Fora Technologiczne. Wydarzenia te gromadzą przedstawicieli organizacji pozarządowych, specjalistów ICT z biznesu, polityków, naukowców oraz ekspertów z zagranicy (m.in. z USA, Wielkiej Brytanii, Indii) – stanowią platformę wymiany informacji na temat współczesnych trendów wykorzystania Internetu w działalności społecznej oraz wszechstronnego zastosowania ICT w tej sferze. W latach 2012-2016, w sześciu edycjach organizowanej rokrocznie w Warszawie Konferencji „Sektor 3.0” wzięło udział ponad 2600 osób.

 

Dotacja PAFW wyniosła 1.593.379 USD, w tym na bieżącą edycję 100.781 USD.
 

Realizator programu:
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
ul. Puławska 14, 02-512 Warszawa
Osoba kontaktowa: Dawid Szarański
tel. 530-69-11-99

strona programu: http://sektor3-0.pl

 

Osoba odpowiedzialna w PAFW:
Radosław Jasiński (Dyrektor Programowy)