LOKALNE PARTNERSTWA PAFW
Gmina Wielka Wieś gospodarzem warsztatów Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”
Gmina Wielka Wieś gospodarzem warsztatów programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”

Jesienny cykl warsztatów w programie "Lokalne Partnerstwa PAFW" zakończył się 8 listopada spotkaniem przedstawicieli trzech Partnerstw z gmin Wielka Wieś, Złotoryja oraz Myślenic i Dobczyc. Podczas spotkania, uczestnicy dowiedzieli się jak budować partnerską współpracę w oparciu o efektywną komunikację.

„Lokalne Partnerstwa PAFW” na XI Kongresie Obywatelskim
„Lokalne Partnerstwa PAFW” na XI Kongresie Obywatelskim

5 listopada 2016 r. w Auli Politechniki Warszawskiej pod hasłem „Dojrzali Polacy – lepsza Polska” odbył się XI Kongres Obywatelski, którego organizatorem jest Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, a gospodarzem Politechnika Warszawska. Program „Lokalne Partnerstwa PAFW” był partnerem merytorycznym jednej z sesji tematycznych zatytułowanej „Jak budować wspólnoty lokalne w oparciu o tożsamość, interesy, czy wspólne projekty”.

Warsztaty lokalne dla nowych partnerstw w Nasutowie
Warsztaty lokalne dla nowych partnerstw w Nasutowie

Przedstawiciele partnerstwa z gminy Niemce oraz partnerstwa działającego na terenie gmin Błażowa, Boguchwała, Chmielnik i Lubenia, rozpoczynających realizację projektów w ramach V edycji programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”, 26 października wzięli udział w spotkaniu warsztatowym w Nasutowie. Warsztaty obejmowały tematykę dobra wspólnego, budowania trwałości partnerstw oraz komunikacji o projektach partnerskich.

Celem przedsięwzięcia jest inicjowanie i rozwój współpracy między uczestnikami rożnych programów PAFW na rzecz tworzenia partnerstw mających realizować projekty ważne dla lokalnych społeczności. W podejmowanych działaniach wykorzystywana jest metoda animacji społeczności lokalnych służąca budowaniu dobra wspólnego w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę społeczną.

 

Dzięki różnorodnej ofercie programowej PAFW w wielu gminach w Polsce przeprowadzono projekty, których uczestnicy zdobyli doświadczenia i wypracowali zasoby stwarzające szansę na wyzwolenie dodatkowej energii obywatelskiej. Program „Lokalne Partnerstwa PAFW” stwarza beneficjentom takich projektów możliwość podejmowania partnerskich przedsięwzięć wykorzystujących ten potencjał w działaniach przynoszących korzyści członkom lokalnych społeczności, a jednocześnie przyczyniających się do dalszego umacniania lokalnego kapitału społecznego poprzez synergię doświadczeń i rezultatów wielu inicjatyw. Powstają partnerstwa składające się beneficjentów programów PAFW – tworzą oni Grupę Inicjatywną stanowiącą trzon koalicji. Dołączają do niej samorządy, firmy, lokalne media oraz organizacje pozarządowe i instytucje, które dotychczas nie brały udziału w programach Fundacji. Od IV edycji programu, liderami partnerstw mogą być również organizacje uczestniczące w jednym z następujących programów Fundacji: „English Teaching”, „Równać Szanse”, „Szkoła Ucząca się”, „Liderzy PAFW”, Program Rozwoju Bibliotek oraz „Przemiany w Regionie (RITA)”. W realizację projektów zaangażowani są liczni mieszkańcy gmin i wolontariusze.

 

W trzech pierwszych edycjach programu (w latach 2009-2013) przyznano dotacje inicjatywom zgłoszonym przez 22 partnerstwa. Były one realizowane w 49 gminach różnych regionów Polski. Z udziałem ponad 330 partnerów udało się, między innymi, zmienić regulacje prawne w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w Żywcu, utworzyć pierwsze młodzieżowe radio internetowe w Nidzicy oraz lokalną, internetową telewizję obywatelską w Grodzisku Mazowieckim, zagospodarować publiczny park w Biłgoraju i stworzyć na jego terenie wspólną przestrzeń dla mieszkańców.

 

W czwartej edycji programu, która zakończyła się w grudniu 2015 r., dofinansowano projekty ośmiu partnerstw aktywnych na terenie 24 gmin. Dzięki partnerskim działaniom udało się stworzyć powiatowe centrum wolontariatu w Dębicy, grupę rekonstrukcyjną w Stoczku Łukowskim, PKS-y – Przystanki Kulturalno-Społeczne w Ełku oraz Młodzieżowe Rady Sołeckie w Staszowie. W Strachówce powstała „Rzeczpospolita Norwidowska”, w Supraślu organizowano cykliczne kawiarenki obywatelskie, podczas których mieszkańcy zaprojektowali wspólną przestrzeń, w Dolinie Baryczy udało się wypromować lokalny produkt – karpia, a w Trzcielu powróciła tradycja organizacji jarmarków rozmaitości. Dzięki dodatkowemu wsparciu finansowemu PAFW, partnerstwa te kontynuują podjęte działania oraz pracują nad strategią utrwalania i usamodzielniania rezultatów swoich przedsięwzięć.

 

Jesienią 2015 r. odbyła się gala jubileuszowa z okazji 15-lecia programu „Działaj Lokalnie” połączona z podsumowaniem czwartej edycji programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” oraz wręczeniem nagród w konkursie o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska”. Podczas gali nagrodzone zostały najefektywniejsze partnerstwa – z Ełku i Dębicy. Ich przedstawiciele wzięli następnie udział w wizycie studyjnej w Wielkiej Brytanii, podczas której zapoznali się z modelami funkcjonowania zagranicznych koalicji wielosektorowych oraz dobrymi praktykami w budowaniu ich trwałości.

Łącznie we wszystkich edycjach zawiązało się 30 partnerstw, które swoim zasięgiem obejmują 73 gminy i prowadzą działania z zaangażowaniem ponad 430 partnerów. O efektach ich pracy powstał cykl filmów, który dostępny jest na stronie internetowej programu.

 

W V edycji programu, która rozpoczęła się w styczniu 2016, zawiązało się 26 Grup Inicjatywnych. Spośród nich Komisja Rekomendacyjna wybrała 8, które otrzymały dofinansowanie na realizację partnerskich projektów.

 

Do absolwentów programu skierowana jest oferta pod nazwą „Pracownia Dobra Wspólnego”, w której biorą udział partnerstwa zawiązane w trzech pierwszych edycjach programu. Jej celem jest upowszechnianie współpracy społeczności lokalnych na rzecz dobra wspólnego, popularyzowanie metody animacji społeczności lokalnych, a także wzmacnianie trwałości dotychczas zawiązanych partnerstw. W ramach inicjatywy oferowany jest dostęp do bazy materiałów (publikacji, filmów, gier obywatelskich), wsparcie eksperckie, udział w wizytach studyjnych i spotkaniach umożliwiających wymianę dobrych praktyk, a także możliwość uzyskania mini-grantów na realizację projektów edukacyjno-szkoleniowych. Dotychczas przyznano 27 dotacji, dzięki którym wypracowane zostały narzędzia animacji społeczności lokalnych, takie jak gry terenowe, quizy internetowe, kampanie społeczne, scenariusze szkoleń i warsztatów. Ponadto, w latach 2013-2015, zorganizowano 3 zjazdy absolwenckie.

 

Program popularyzuje metodę animacji społeczności lokalnych, która wypracowana została we współpracy z ekspertami z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Metoda zaprezentowana została w publikacji "Jak budować dobro wspólne? Poradnik dla działających lokalnie". W wydanej w 2015 roku publikacji „Jak lokalnie budować partnerstwa?” znajdują się natomiast teksty ekspercie na tematy istotne dla zawiązywania koalicji i ich trwałości zilustrowane przykładami z realizacji projektów. Wzmacnianiu trwałości partnerstw i wymianie doświadczeń służą cykliczne warsztaty regionalne, seminaria oraz elektroniczny biuletyn programu współtworzony przez członków partnerstw.

 

Dotacja PAFW wyniosła 1.917.754 USD, w tym na ostatnią edycję 161.379 USD.
 

Realizator programu:
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11
strona programu: www.lokalnepartnerstwa.org.pl  

 

Osoby odpowiedzialne w PAFW: 
Joanna Lempart-Winnicka (Dyrektor Programowy)
przy wsparciu Kaliny Grzeszuk-Zajączkowskiej (Koordynator Programowy)