PRZEMIANY W REGIONIE (RITA)
„RITA” - jesienna edycja konkursu grantowego
„RITA” - jesienna edycja konkursu grantowego

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków do konkursu grantowego programu „Przemiany w Regionie” (RITA). Wnioski w edycji jesiennej można składać do 16 października 2017 r., do godz. 16.00.

 „Ambasadorzy Przemian w Regionie” spotkali się po raz trzynasty
„Ambasadorzy Przemian w Regionie” spotkali się po raz trzynasty

Blisko 60 przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych realizujących projekty we współpracy z partnerami z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Armenii i Kirgistanu wzięło udział w 13. spotkaniu „Ambasadorów Przemian w Regionie” – organizowanym co 2 lata zjeździe realizatorów projektów dofinansowanych w ramach programu „Przemiany w Regionie” (RITA).

Andrew Nagorski gościem spotkania „Ambasadorzy Przemian w Regionie”
Andrew Nagorski gościem spotkania „Ambasadorzy Przemian w Regionie”

W dniach 6-7 czerwca 2014 r. w Warszawie odbyło się spotkanie „Ambasadorów Przemian w Regionie” programu „RITA”. Gościem specjalnym wydarzenia był Przewodniczący Rady Dyrektorów PAFW Andrew Nagorski, który wygłosił wykład nt. relacji Polska-Wschód-USA na przestrzeni ostatnich 25 lat.

Rozpoczęty w 2000 roku program jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz instytucji edukacyjnych, które chcą dzielić się polskimi doświadczeniami w zakresie przemian społeczno-gospodarczych z partnerami w krajach Europy Wschodniej, a także Zakaukazia i Azji Centralnej.

Poprzez otwarte konkursy grantowe dla polskich organizacji pozarządowych, przyznawane są dotacje na projekty mające na celu przekazywanie polskich doświadczeń, zwłaszcza w dziedzinie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, działań społecznych, przekształceń w samorządzie terytorialnym, reformy edukacji oraz funkcjonowania wolnych mediów. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 12,5 tys. dolarów. Rocznie przyznawanych jest około 40 grantów.

W ramach programu organizacje mogą również ubiegać się o małe granty wyjazdowe z przeznaczeniem m.in. na konsultację projektu z partnerem zagranicznym przed złożeniem wniosku, wzmocnienie współpracy z organizacją partnerską, czy ewaluację zrealizowanego projektu. W ramach specjalnej ścieżki grantowej dotacje z programu „RITA” mogą być dofinansowaniem większego projektu, na który organizacja otrzyma dotację z innych źródeł - polskich lub zagranicznych. Projekty muszą być zbieżne pod względem obszaru geograficznego i tematycznego z celami i zakresem programu „RITA”.

Ponadto, w ramach programu, polskim organizacjom pozarządowym i szkołom oferowane są szkolenia oraz wsparcie eksperckie, a także pomoc w ustanawianiu kontaktów i rozwoju współpracy z partnerami z zagranicy. Co dwa lata pod hasłem „Ambasadorzy Przemian w Regionie” odbywa się spotkanie grantobiorców programu „RITA”. Wymianie informacji między organizacjami i liderami społecznymi służy także portal społecznościowy www.civicportal.org. W jego ramach działa platforma e-learnigowa, na której oferowane są szkolenia dla polskich i zagranicznych NGOs.

Główny konkurs grantowy jest ogłaszany dwa razy w roku. Aplikacje można składać do połowy marca oraz do połowy października. Z kolei wnioski na granty wyjazdowe oraz o dofinansowanie większych projektów przyjmowane są na bieżąco, do wyczerpania środków.

W latach 2000-2017 w programie „RITA” dofinansowano 981 projektów.

 

Dotacja PAFW wyniosła 13.684.569 USD, w tym na bieżącą edycję 325.914 USD.
 

Realizator programu:

Fundacja Edukacja dla Demokracji
ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
fax (22) 635-40-06, e-mail: rita@fed.org.pl
strona programu "RITA": www.programrita.org 
 

Osoby odpowiedzialne w PAFW: Renata Koźlicka-Glińska (Dyrektor Programowy)

we współpracy z Agnieszką Mazur (Kierownik Programowy)