KONKURS
„Gazeta Jarocińska” laureatem Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego
„Gazeta Jarocińska” laureatem Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego

10 marca na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której rozstrzygnięto konkurs Stowarzyszenia Gazet Lokalnych Local Press 2015. Nagrodę główną – dla Gazety Roku – wręczył Andrew Nagorski, Przewodniczący Rady Dyrektorów PAFW.

Konkurs na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską „Pro Publico Bono” został zainicjowany w 1999 roku przez Premiera Jerzego Buzka. Od 2000 r. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest fundatorem nagród konkursowych.

 

Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez coroczne wyłanianie i promocję najbardziej wartościowych działań organizacji pozarządowych – w skali kraju, regionu, a zwłaszcza lokalnej społeczności. Są one realizowane w zakresie edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej, rozwoju środowiska i regionu, a także dyplomacji społecznej i integracji europejskiej.

 

Kapituła (jej pierwszym honorowym przewodniczącym był Jan Nowak-Jeziorański†) przy ocenie zgłaszanej inicjatywy bierze pod uwagę jej społeczne znaczenie, innowacyjność, wpływ na rozwój i konkurencyjność miejscowości, efektywność oraz przejrzystość wykorzystania środków społecznych. Ponadto Kapituła uwzględnia stabilność instytucjonalną danej organizacji, przestrzeganie etycznych metod w działaniu, a także jakość współpracy z administracją publiczną oraz innymi instytucjami. Wyróżnione organizacje otrzymują nagrody pieniężne, które najczęściej służą kontynuacji podejmowanych przedsięwzięć.

 

W 2014 – roku 25-lecia przemian ustrojowych oraz 15-lecia Konkursu PPB – przyznane zostały jubileuszowe Nagrody Pro Publico Bono Odrodzenia Niepodległej Rzeczypospolitej. Otrzymały je Stowarzyszenie Promocji Kultury im. Aleksandra Tansmana z siedzibą w Łodzi oraz Stowarzyszeniu Polska Akademii Umiejętności z siedzibą w Krakowie. Wyróżnienia otrzymały Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Cywilizacyjnego „Ściana Wschodnia” z Sejn oraz Stowarzyszenie Lekarze Nadziei z Krakowa.

 

W ramach programu, od 2007 roku, PAFW jest fundatorem Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego dla redakcji lokalnych tytułów prasowych. Była ona do 2011 r. przyznawana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, obecnie jej gospodarzem jest Stowarzyszenie Gazet Lokalnych. W 2015 r. laureatem Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego została redakcja „Wiadomości Oławskich”, a w 2016 r. redakcja „Gazety Jarocińskiej”.

 

Dotacja PAFW wyniosła 2.441.979 USD, w tym na ostatnią edycję 21.304 USD.


Realizatorzy programu:
Fundacja Konkurs „Pro Publico Bono” (2000-2014)
Stowarzyszenie Gazet Lokalnych

 

Osoby odpowiedzialne w PAFW:
Renata Koźlicka-Glińska (Dyrektor Programowy)
przy wsparciu Katarzyny Świątkiewicz (Kierownik Programowy)