KONKURS
„Gazeta Jarocińska” laureatem Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego
„Gazeta Jarocińska” laureatem Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego

10 marca na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której rozstrzygnięto konkurs Stowarzyszenia Gazet Lokalnych Local Press 2015. Nagrodę główną – dla Gazety Roku – wręczył Andrew Nagorski, Przewodniczący Rady Dyrektorów PAFW.

Konkurs na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską „Pro Publico Bono” został zainicjowany w 1999 roku przez Premiera Jerzego Buzka. Od 2000 r. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności była fundatorem nagród konkursowych.

Celem Konkursu, w który zaangażowała się Fundacja Wolności było wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez coroczne wyłanianie i promocję najbardziej wartościowych działań organizacji pozarządowych – w skali kraju, regionu, a zwłaszcza lokalnej społeczności – realizowanych w zakresie edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej, rozwoju środowiska i regionu, a także dyplomacji społecznej i integracji europejskiej.

Kapituła (jej pierwszym honorowym przewodniczącym był Jan Nowak-Jeziorański†) przy ocenie zgłaszanej inicjatywy brała pod uwagę jej społeczne znaczenie, innowacyjność, wpływ na rozwój i konkurencyjność miejscowości, efektywność oraz przejrzystość wykorzystania środków społecznych. Ponadto Kapituła uwzględniała stabilność instytucjonalną danej organizacji, przestrzeganie etycznych metod w działaniu, a także jakość współpracy z administracją publiczną oraz innymi instytucjami. Wyróżnione organizacje otrzymywały nagrody pieniężne, które najczęściej służyły im w kontynuacji podejmowanych przedsięwzięć.

W ramach programu, w 2007 roku, PAFW została fundatorem Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego dla redakcji lokalnych tytułów prasowych. Do 2011 roku Nagroda była przyznawana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, obecnie jej gospodarzem jest Stowarzyszenie Gazet Lokalnych. W 2016 r. Nagrodę im. Bolesława Wierzbiańskiego przyznano redakcji „Gazety Jarocińskiej”, zaś w roku 2017 uhonorowano nią „Tygodnik Podhalański”.

 

Poprzez program Fundacja wspierała również Kongres Obywatelski organizowany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Wydarzenie, odbywające się rokrocznie od 2005 roku, jest unikalną formą zaangażowania obywateli w dialog o kierunkach rozwoju państwa, kondycji społeczeństwa i dobru wspólnym. Tym samym służy wzmacnianiu i aktywizowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Kongres ma charakter otwarty i co roku gromadzi ponad tysiąc osób, w tym przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, organizacji studenckich, środowisk biznesu, a także społeczności lokalnych. W przeprowadzonym w listopadzie 2016 r. jedenastym Kongresie Obywatelskim, który odbywał się pod hasłem “Polska jutra. W kierunku dojrzałości”, wzięło udział ponad 1200 uczestników. Partnerem merytorycznym sesji tematycznej zatytułowanej „Jak budować wspólnoty lokalne w oparciu o tożsamość, interesy, czy wspólne projekty?” był program „Lokalne Partnerstwa PAFW”.
 

Dotacja PAFW wyniosła 2.446.136 USD, w tym na ostatnią edycję 4.157 USD.


Realizatorzy programu:
Fundacja Konkurs „Pro Publico Bono” (2000-2014)
Stowarzyszenie Gazet Lokalnych

 

Osoby odpowiedzialne w PAFW:
Renata Koźlicka-Glińska (Dyrektor Programowy)
przy wsparciu Katarzyny Świątkiewicz (Kierownik Programowy)