SZKOŁA EDUKACJI PAFW I UW
Nowy rok akademicki w Szkole Edukacji PAFW i UW
Nowy rok akademicki w Szkole Edukacji PAFW i UW

21 sierpnia 2017 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/18 Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. To miejsce, w którym poloniści i matematycy przygotowują się do zawodu nauczyciela. Podczas roku intensywnej nauki pogłębiają wiedzę przedmiotową i pedagogiczną.

Koniec pierwszego roku w SE PAFW i UW
Koniec pierwszego roku w SE PAFW i UW

Zakończył się pierwszy rok akademicki w Szkole Edukacji PAFW i UW. Studenci przez rok uczyli się, jak być jeszcze lepszymi nauczycielami i wychowawcami, poznawali różne metody pracy dydaktycznej. 22 czerwca odebrali dyplomy, a każdy z nich opowiedział o jednym, ważnym dla siebie zagadnieniu edukacyjnym.

Trwa rekrutacja na praktyczne studia dla nauczycieli
Trwa rekrutacja na praktyczne studia dla nauczycieli

Żadna reforma nie jest polskiej szkole tak potrzebna jak dobrze przygotowani nauczyciele. W tym celu stworzono Szkołę Edukacji, czyli dzienne studia podyplomowe dla przyszłych nauczycieli języka polskiego lub matematyki. Program powstał we współpracy z Teachers College nowojorskiego Uniwersytetu Columbia. Właśnie trwa rekrutacja. Dla przyszłych studentów przewidziana jest pula stypendiów.

Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego to nowa inicjatywa mająca przygotowywać do wykonywania zawodu nauczyciela. W pierwszych latach działalności będzie kształcić nauczycieli języka polskiego i matematyki. Oferuje od roku akademickiego 2016/17 roczne stacjonarne studia podyplomowe, łączące ściśle teorię z praktyką.

Szkoła Edukacji powstała dzięki zaangażowaniu i współpracy PAFW, UW, Fundacji Dobrej Edukacji oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Innowacyjny na polskim gruncie program zajęć, prowadzony w niespotykanej w Polsce formule dziennych studiów podyplomowych, został opracowany we współpracy z renomowanym ośrodkiem kształcenia nauczycieli – Teachers College Uniwersytetu Columbia.

Zanim Szkoła Edukacji rozpoczęła swoją działalność, odbył się nabór kadry. Spośród 160 osób wybrano 13. Są wśród nich doświadczeni dydaktycy, eksperci i konsultanci MEN, nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Jagiellońskiego, a także doktoranci i doktorzy.

Oferta Szkoły Edukacji jest adresowana do absolwentów filologii polskiej i matematyki. Na pierwszy, pilotażowy rok akademicki 2016/17 przyjęto 22 studentów. Absolwenci Szkoły Edukacji uzyskają uprawnienia nauczycielskie wymagane do pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz placówkach ponadgimnazjalnych.

Studenci spędzają czas zarówno na zajęciach akademickich, jak i na praktyce w szkole. Praktyki to kluczowa i integralna część programu kształcenia, a doświadczenia z nich są na bieżąco omawiane. Szkoła Edukacji odpowiada za jakość praktyk, blisko współpracując z siecią starannie wybranych szkół w Warszawie.

Pierwsza edycja studiów jest dla słuchaczy bezpłatna. Dla kandydatów przygotowano także ofertę stypendialną, obejmującą m.in. dofinansowanie kosztów zakwaterowania w stolicy.

Przy Szkole Edukacji PAFW i UW będzie działać Biuro Absolwenta – oferujące długofalowe wsparcie dla absolwentów, w tym, w miarę możliwości, pomoc w znalezieniu zatrudnienia w zawodzie.

Szkoła Edukacji mieści się w budynku Centrum Nowoczesnych Technologii (CENT) UW w Warszawie. Realizatorem programu z ramienia PAFW jest Fundacja Dobrej Edukacji; przed trzema laty została w tym celu założona przez PAFW. W listopadzie 2015 roku wraz z Uniwersytetem Warszawskim utworzyła jednostkę wspólną: Centrum Innowacji i Badań Edukacyjnych. W Centrum rozwijane będą dwa komponenty: badawczy oraz dydaktyczny, w ramach którego działa Szkoła Edukacji PAFW i UW.

Realizator programu:
Fundacja Dobrej Edukacji

ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa
tel. (22) 55 43 790, (22) 55 43 789
e-mail: kontakt@szkolaedukacji.pl
strona programu: www.szkolaedukacji.pl

 

Osoba odpowiedzialna w PAFW:
Marianna Hajdukiewicz (Dyrektor Programowy)

 

twitter