SZKOŁA EDUKACJI PAFW I UW
Szkoła Edukacji PAFW i UW – rekrutacja na rok akademicki 2017/18
Szkoła Edukacji PAFW i UW – rekrutacja na rok akademicki 2017/18

Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi nabór kandydatów na roczne studia kształcące przyszłych nauczycieli języka polskiego i matematyki. Rekrutacja na rok akademicki 2017/18 trwa do 31 marca 2017 roku.

Andrew Nagorski odwiedził Szkołę Edukacji PAFW i UW
Andrew Nagorski odwiedził Szkołę Edukacji PAFW i UW

22 listopada 2016 r. Andrew Nagorski, amerykański pisarz i Przewodniczący Rady Dyrektorów PAFW spotkał się z uczestnikami Szkoły Edukacji PAFW i UW - wziął udział w zajęciach polonistycznych oraz w spotkaniu ze studentami i kadrą.

Prof. Terrence C. Mason z wizytą w Szkole Edukacji PAFW i UW
Prof. Terrence Mason z wizytą w Szkole Edukacji PAFW i UW

5 września 2016 r. Szkoła Edukacji PAFW i UW gościła Dziekana Szkoły Edukacji Uniwersytetu Indiana profesora Terrence’a C. Masona. Spotkanie było cenną okazją do rozmowy o możliwościach współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy obiema placówkami, jak również Uniwersytetem Warszawskim, który reprezentowała prof. Jolanta Choińska-Mika, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia.

Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego to nowa inicjatywa mająca przygotowywać do wykonywania zawodu nauczyciela. W pierwszych latach działalności będzie kształcić nauczycieli języka polskiego i matematyki. Oferuje od roku akademickiego 2016/17 roczne stacjonarne studia podyplomowe, łączące ściśle teorię z praktyką.

Szkoła Edukacji powstała dzięki zaangażowaniu i współpracy PAFW, UW, Fundacji Dobrej Edukacji oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Innowacyjny na polskim gruncie program zajęć, prowadzony w niespotykanej w Polsce formule dziennych studiów podyplomowych, został opracowany we współpracy z renomowanym ośrodkiem kształcenia nauczycieli – Teachers College Uniwersytetu Columbia.

Zanim Szkoła Edukacji rozpoczęła swoją działalność, odbył się nabór kadry. Spośród 160 osób wybrano 13. Są wśród nich doświadczeni dydaktycy, eksperci i konsultanci MEN, nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Jagiellońskiego, a także doktoranci i doktorzy.

Oferta Szkoły Edukacji jest adresowana do absolwentów filologii polskiej i matematyki. Na pierwszy, pilotażowy rok akademicki 2016/17 przyjęto 22 studentów. Absolwenci Szkoły Edukacji uzyskają uprawnienia nauczycielskie wymagane do pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz placówkach ponadgimnazjalnych.

Studenci spędzają czas zarówno na zajęciach akademickich, jak i na praktyce w szkole. Praktyki to kluczowa i integralna część programu kształcenia, a doświadczenia z nich są na bieżąco omawiane. Szkoła Edukacji odpowiada za jakość praktyk, blisko współpracując z siecią starannie wybranych szkół w Warszawie.

Pierwsza edycja studiów jest dla słuchaczy bezpłatna. Dla kandydatów przygotowano także ofertę stypendialną, obejmującą m.in. dofinansowanie kosztów zakwaterowania w stolicy.

Przy Szkole Edukacji PAFW i UW będzie działać Biuro Absolwenta – oferujące długofalowe wsparcie dla absolwentów, w tym, w miarę możliwości, pomoc w znalezieniu zatrudnienia w zawodzie.

Szkoła Edukacji mieści się w budynku Centrum Nowoczesnych Technologii (CENT) UW w Warszawie. Realizatorem programu z ramienia PAFW jest Fundacja Dobrej Edukacji; przed trzema laty została w tym celu założona przez PAFW. W listopadzie 2015 roku wraz z Uniwersytetem Warszawskim utworzyła jednostkę wspólną: Centrum Innowacji i Badań Edukacyjnych. W Centrum rozwijane będą dwa komponenty: badawczy oraz dydaktyczny, w ramach którego działa Szkoła Edukacji PAFW i UW.

Realizator programu:
Fundacja Dobrej Edukacji

ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa
tel. (22) 55 43 790, (22) 55 43 789
e-mail: kontakt@szkolaedukacji.pl
strona programu: www.szkolaedukacji.pl

 

Osoba odpowiedzialna w PAFW:
Katarzyna Maniszewska (Dyrektor Programowy)

 

twitter