UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU (UTW)
Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej
Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej

29 kwietnia to Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej. W ramach projektów i działań realizowanych w programie „Uniwersytety Trzeciego Wieku” odbywają się rozmaite wydarzenia wpisujące się w obchody tego dnia.

„UTW dla społeczności” – czekamy na zgłoszenia do piątej edycji
„UTW dla społeczności” – zgłoszenia do piątej edycji

Trwa nabór do kolejnej edycji projektu „UTW dla społeczności” realizowanego w ramach konkursu grantowego „Seniorzy w akcji”. Do udziału zapraszamy UTW, które chcą uruchomić lub rozwijać działania na rzecz lokalnej społeczności poprzez stworzenie w swoich strukturach grup wolontariatu i działań społecznych. Zgłoszenia trwają do 15 maja 2017 roku.

Pierwsze warsztaty 4. edycji „UTW dla społeczności”
Pierwsze warsztaty 4. edycji „UTW dla społeczności”

Ruszyła czwarta edycja projektu „UTW dla społeczności” realizowanego w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku”. Dziesięć Uniwersytetów Trzeciego Wieku będzie przez najbliższe kilkanaście miesięcy tworzyć i rozwijać w swoich strukturach grupy wolontariatu i działań społecznych.

Program, którego realizacja rozpoczęła się w 2005 roku, ma na celu promowanie działań edukacyjnych i aktywizujących skierowanych do osób starszych oraz promowanie społecznego zaangażowania seniorów, zwłaszcza w relacjach międzypokoleniowych. Jest on realizowany głównie poprzez wsparcie i promocję inicjatyw społecznych podejmowanych przez seniorów oraz wykorzystanie ich potencjału, wiedzy, doświadczenia i czasu w działaniach na rzecz własnego otoczenia, a także poprzez wsparcie środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

W ramach konkursu „Seniorzy w Akcji” oferowane są granty i szkolenia dla osób powyżej 60 roku życia, które, samodzielnie lub we współpracy z osobą młodą, chcą realizować działania społeczne i międzypokoleniowe oparte na własnym pomyśle. Adresatami konkursu są zarówno aktywni seniorzy działający w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku, jak i we współpracy z innymi organizacjami i instytucjami. Dotychczas dofinansowanych zostało 297 projektów międzypokoleniowych, mobilizujących osoby starsze do działania na rzecz ich otoczenia oraz promujących wolontariat seniorów. W dziewiątej edycji konkursu prowadzonych jest 31 projektów.

W ramach wsparcia Uniwersytetów Trzeciego Wieku program oferuje szkolenia, warsztaty oraz możliwość wymiany doświadczeń podczas konferencji dla przedstawicieli UTW. W latach 2004-2012 takie ogólnopolskie spotkania odbyły się w Krakowie, Bydgoszczy, Słupsku, Płocku, Warszawie, Nowym Sączu i Katowicach. W latach 2011-2013 wspartych zostało 14 regionalnych spotkań UTW. Program angażuje się również w ważne dla ruchu UTW wydarzenia – w coroczne Forum III Wieku będące częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy, a także Ogólnopolskie Kongresy UTW.

Od 2013 roku Uniwersytety Trzeciego Wieku mogą brać udział w cyklu warsztatów „UTW dla społeczności”, wspomagających tworzenie na Uniwersytetach Trzeciego Wieku grup wolontariatu oraz współpracę ze społecznością lokalną. W trzech zakończonych edycjach projektu wzięło udział 30 UTW, kolejne dziesięć uczestniczy w bieżącej, czwartej edycji (szczegóły http://utw.seniorzywakcji.pl/).

Ponadto, w latach 2005-2008 w ramach konkursu grantowego skierowanego bezpośrednio do Uniwersytetów Trzeciego Wieku, przyznanych zostało 131 dotacji na projekty podnoszące jakość oferty edukacyjnej, w tym na zajęcia z komputerem i Internetem, służące dotarciu z ofertą UTW do szerszego grona seniorów, a także angażujące osoby starsze w działania na rzecz ich lokalnych społeczności, zwłaszcza w formie wolontariatu.

 

Dotacja PAFW wyniosła 4.053.336 USD, w tym na bieżącą edycję 167.937 USD.
 

Realizator programu:
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa
tel. (22) 396-55-16
e-mail: listy@seniorzywakcji.pl
strona konkursu: www.seniorzywakcji.pl 

 

Osoby odpowiedzialne w PAFW: 
Katarzyna Maniszewska (Dyrektor Programowy)
we współpracy z Katarzyną Świątkiewicz (Kierownik Programowy)