UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU (UTW)
Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej
Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej

29 kwietnia to Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej. W ramach projektów i działań realizowanych w programie „Uniwersytety Trzeciego Wieku” odbywają się rozmaite wydarzenia wpisujące się w obchody tego dnia.

Pierwsze warsztaty 4. edycji „UTW dla społeczności”
Pierwsze warsztaty 4. edycji „UTW dla społeczności”

Ruszyła czwarta edycja projektu „UTW dla społeczności” realizowanego w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku”. Dziesięć Uniwersytetów Trzeciego Wieku będzie przez najbliższe kilkanaście miesięcy tworzyć i rozwijać w swoich strukturach grupy wolontariatu i działań społecznych.

Finał 3. edycji projektu „UTW dla społeczności”
Finał 3. edycji projektu „UTW dla społeczności”

15 października w Warszawie odbyło się spotkanie kończące 3. edycję projektu „UTW dla społeczności”. Zespoły z 10 Uniwersytetów Trzeciego Wieku spotkały się, aby podsumować kilkanaście miesięcy pracy, jaką wykonały, budując grupy wolontariatu i działań społecznych, opowiedzieć o swoich działaniach i sukcesach.

Program, którego realizacja rozpoczęła się w 2005 roku, ma na celu promowanie działań edukacyjnych i aktywizujących skierowanych do osób starszych oraz promowanie społecznego zaangażowania seniorów, zwłaszcza w relacjach międzypokoleniowych. Jest on realizowany głównie poprzez wsparcie i promocję inicjatyw społecznych podejmowanych przez seniorów oraz wykorzystanie ich potencjału, wiedzy, doświadczenia i czasu w działaniach na rzecz własnego otoczenia, a także poprzez wsparcie środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

W ramach konkursu „Seniorzy w Akcji” oferowane są granty i szkolenia dla osób powyżej 60 roku życia, które, samodzielnie lub we współpracy z osobą młodą, chcą realizować działania społeczne i międzypokoleniowe oparte na własnym pomyśle. Adresatami konkursu są zarówno aktywni seniorzy działający w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku, jak i we współpracy z innymi organizacjami i instytucjami. Dotychczas dofinansowanych zostało 297 projektów międzypokoleniowych, mobilizujących osoby starsze do działania na rzecz ich otoczenia oraz promujących wolontariat seniorów. W dziewiątej edycji konkursu prowadzonych jest 31 projektów.

W ramach wsparcia Uniwersytetów Trzeciego Wieku program oferuje szkolenia, warsztaty oraz możliwość wymiany doświadczeń podczas konferencji dla przedstawicieli UTW. W latach 2004-2012 takie ogólnopolskie spotkania odbyły się w Krakowie, Bydgoszczy, Słupsku, Płocku, Warszawie, Nowym Sączu i Katowicach. W latach 2011-2013 wspartych zostało 14 regionalnych spotkań UTW. Program angażuje się również w ważne dla ruchu UTW wydarzenia – w coroczne Forum III Wieku będące częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy, a także Ogólnopolskie Kongresy UTW.

Od 2013 roku Uniwersytety Trzeciego Wieku mogą brać udział w cyklu warsztatów „UTW dla społeczności”, wspomagających tworzenie na Uniwersytetach Trzeciego Wieku grup wolontariatu oraz współpracę ze społecznością lokalną. W trzech zakończonych edycjach projektu wzięło udział 30 UTW, kolejne dziesięć uczestniczy w bieżącej, czwartej edycji (szczegóły http://utw.seniorzywakcji.pl/).

Ponadto, w latach 2005-2008 w ramach konkursu grantowego skierowanego bezpośrednio do Uniwersytetów Trzeciego Wieku, przyznanych zostało 131 dotacji na projekty podnoszące jakość oferty edukacyjnej, w tym na zajęcia z komputerem i Internetem, służące dotarciu z ofertą UTW do szerszego grona seniorów, a także angażujące osoby starsze w działania na rzecz ich lokalnych społeczności, zwłaszcza w formie wolontariatu.

 

Dotacja PAFW wyniosła 4.229.286 USD, w tym na bieżącą edycję 64.607 USD.
 

Realizator programu:
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa
tel. (22) 396-55-16
e-mail: listy@seniorzywakcji.pl
strona konkursu: www.seniorzywakcji.pl 

 

Osoby odpowiedzialne w PAFW: 
Katarzyna Maniszewska (Dyrektor Programowy)
we współpracy z Katarzyną Świątkiewicz (Kierownik Programowy)