STYPENDIA POMOSTOWE
Zdobądź stypendium pomostowe na studia!
Zdobądź stypendium pomostowe na studia!

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza XVI edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka kilkaset stypendiów pomostowych na I rok studiów. Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy. Wnioski można składać od 3 lipca do 18 sierpnia 2017 r.

Studenci z Wrocławia najlepsi w zarządzaniu
Studenci z Wrocławia najlepsi w zarządzaniu

Studenci kierunków ekonomicznych i zarządzania z całej Polski walczyli o zwycięstwo w konkursie „Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie”, który odbył się w dniach 18-20 maja w Łodzi. Zwycięzcą konkursu został zespół Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Uczestnicy najlepszych 5 drużyn otrzymali atrakcyjne nagrody finansowe. PAFW była fundatorem nagród w konkursie.

Wyłoniono 50 finalistów tegorocznej Olimpiady Przedsiębiorczości
Wyłoniono 50 finalistów tegorocznej Olimpiady Przedsiębiorczości

Po całodniowych rozgrywkach etapu okręgowego poznaliśmy listę 50 młodych ekonomistów, którzy 6 kwietnia br. walczyć będą w finale o indeksy publicznych uczelni ekonomicznych oraz nagrody rzeczowe. Najlepszych wyłoniono z ponad 1000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy przystąpili do eliminacji okręgowych. PAFW jest partnerem strategicznym Olipmpiady Przedsiębiorczości.

Przedsięwzięcie zostało zainicjowane w 2002 roku w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach. Program ułatwia uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości, w tym z terenów popegeerowskich, podjęcie decyzji o kontynuacji nauki na wyższych uczelniach poprzez stworzenie możliwości uzyskania stypendium na pierwszy rok studiów.

 

„Stypendia Pomostowe” są wspólnym przedsięwzięciem wielu partnerów. Jest ono finansowane przez: Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundację Wspomagania Wsi, Fundację PZU, Fundację BGK, Fundację Orange, Fundację BGŻ, a także koalicję ok. 100 lokalnych organizacji pozarządowych. Przedsięwzięcie jest realizowane przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych i we współpracy z Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Na realizację piętnastu edycji programu Partnerzy przeznaczyli blisko 100 mln zł, w tym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 56,7 mln zł.

W ramach akcji „Dyplom z Marzeń”, której celem jest zachęcenie i wsparcie kolejnych lokalnych organizacji pozarządowych do realizacji inicjatyw stypendialnych zgodnych z ideą Programu Stypendiów Pomostowych, od 2006 r. 179 takich organizacji zaangażowało się w pomoc dla 5228 stypendystów.

 

Od początku istnienia programu przyznano ponad 20 600 stypendiów, w tym prawie 15 000 na pierwszy rok studiów. W roku akademickim 2016/17 stypendia otrzymuje 1128 studentów i doktorantów, w tym 700 studentów pierwszego roku.

 

Obecnie program to rozbudowany system stypendialny, którego oferta wykracza poza pomoc na pierwszym roku studiów. Stypendyści, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce mają szansę uzyskać wsparcie w kolejnych latach nauki: na II roku studiów – w ramach konkursu „Prymus”, stypendia korporacyjne na III i IV roku, stypendia w ramach inicjatywy „Studiuj za Granicą” oraz stypendia doktoranckie. Oferta programu to także stypendia językowe i warsztaty przygotowujące stypendystów do wejścia na rynek pracy.

 

Program oferuje również wakacyjne staże w USA, organizowane we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie ("Polish-American Internship Initiative"). W latach 2011-2016, 85 studentów odbyło staże w jedenastu korporacjach: Archer Daniels, Midland Company, Boeing, Chevron North America, Citigroup, General Electric Hitachi, MoneyGram, Pittsburgh Glass Works LLC, Raytheon BBN Technologies, Sikorsky Aircraft Corporation i Westinghouse Electric Company.

 

Jednym z segmentów programu były stypendia naukowe adresowane do wyróżniającej się w nauce młodzieży z małych miast i wsi, studiującej na kierunkach ekonomicznych wyższych uczelni niepaństwowych oraz w prywatnych szkołach biznesu. W latach 2001-2014 przyznano łącznie blisko 7 tysięcy takich stypendiów.

 

Jak wynika z przeprowadzonych wśród stypendystów pomostowych badań, 94 procent absolwentów programu uważa, że stypendium w znacznym stopniu wpłynęło na poprawę ich sytuacji materialnej w czasie studiów. Z badań stypendystów I i II roku wynika, że dla ponad 80 procent z nich stypendium pomostowe zdecydowanie poprawiło sytuację materialną. 90 procent stypendystów kończy studia z dobrymi i bardzo dobrymi wynikami w nauce, 70 procent kończy studia w terminie, zaledwie 4 procent przerwało studia.

 

Poprzez Program Stypendiów Pomostowych, PAFW wspiera również działania na rzecz rozwoju inicjatyw stypendialnych i wolontariatu prowadzone przez Fundację Dobra Sieć; należą do nich między innymi portal www.mojestypendium.pl – największy w Polsce serwis internetowy poświęcony stypendiom, a także konkurs „Dobre Stypendia” promujący najlepsze programy stypendialne samorządów, uczelni, firm oraz organizacji pozarządowych.

Patronat medialny nad programem sprawuje "Rzeczpospolita" oraz „Forum Akademickie” i „Perspektywy”.

 

Dotacja PAFW wyniosła 21.101.786 USD, w tym na ostatnią edycję 102.147 USD.

 

Realizatorzy programu:
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
tel. (42) 632-59-91, 631-95-58, fax (42) 630-27-81
e-mail: fep@fep.lodz.pl
strona programu: www.stypendia-pomostowe.pl 

Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa: www.paii.pl 
 

Fundacja Dobra Sieć („Moje Stypendium” i „e-wolontariat”)
ul. Marszałkowska 6/17, 00-590 Warszawa
tel. (22) 825 70 22
e-mail: biuro@dobrasiec.org  
www.dobrasiec.org

 

Osoby odpowiedzialne w PAFW:
Radosław Jasiński (Dyrektor Programowy)