STYPENDIA POMOSTOWE
Studenci z Wrocławia najlepsi w zarządzaniu
Studenci z Wrocławia najlepsi w zarządzaniu

Studenci kierunków ekonomicznych i zarządzania z całej Polski walczyli o zwycięstwo w konkursie „Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie”, który odbył się w dniach 18-20 maja w Łodzi. Zwycięzcą konkursu został zespół Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Uczestnicy najlepszych 5 drużyn otrzymali atrakcyjne nagrody finansowe. PAFW była fundatorem nagród w konkursie.

Wyłoniono 50 finalistów tegorocznej Olimpiady Przedsiębiorczości
Wyłoniono 50 finalistów tegorocznej Olimpiady Przedsiębiorczości

Po całodniowych rozgrywkach etapu okręgowego poznaliśmy listę 50 młodych ekonomistów, którzy 6 kwietnia br. walczyć będą w finale o indeksy publicznych uczelni ekonomicznych oraz nagrody rzeczowe. Najlepszych wyłoniono z ponad 1000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy przystąpili do eliminacji okręgowych. PAFW jest partnerem strategicznym Olipmpiady Przedsiębiorczości.

Zawody szkolne Olimpiady Przedsiębiorczości za nami
Zawody szkolne Olimpiady Przedsiębiorczości za nami

Ponad 15,5 tys. uczniów z blisko tysiąca szkół ponadgimnazjalnych przystąpiło 1 grudnia br. do pierwszego etapu XII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości, która przebiega pod hasłem „Przywództwo w biznesie”. Zadaniem tak licznej grupy młodych pasjonatów przedsiębiorczości było rozwiązanie testu wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania, psychologii i praktyki biznesowej. PAFW jest partnerem strategicznym Olimpiady.

Przedsięwzięcie zostało zainicjowane w 2002 roku w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach. Program ułatwia uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości, w tym z terenów popegeerowskich, podjęcie decyzji o kontynuacji nauki na wyższych uczelniach poprzez stworzenie możliwości uzyskania stypendium na pierwszy rok studiów.

 

„Stypendia Pomostowe” są wspólnym przedsięwzięciem wielu partnerów. Jest ono finansowane przez: Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundację Wspomagania Wsi, Fundację PZU, Fundację BGK, Fundację Orange, Fundację BGŻ, a także koalicję ok. 100 lokalnych organizacji pozarządowych. Przedsięwzięcie jest realizowane przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych i we współpracy z Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Na realizację piętnastu edycji programu Partnerzy przeznaczyli blisko 100 mln zł, w tym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 56,7 mln zł.

W ramach akcji „Dyplom z Marzeń”, której celem jest zachęcenie i wsparcie kolejnych lokalnych organizacji pozarządowych do realizacji inicjatyw stypendialnych zgodnych z ideą Programu Stypendiów Pomostowych, od 2006 r. 179 takich organizacji zaangażowało się w pomoc dla 5228 stypendystów.

 

Od początku istnienia programu przyznano ponad 20 600 stypendiów, w tym prawie 15 000 na pierwszy rok studiów. W roku akademickim 2016/17 stypendia otrzymuje 1128 studentów i doktorantów, w tym 700 studentów pierwszego roku.

 

Obecnie program to rozbudowany system stypendialny, którego oferta wykracza poza pomoc na pierwszym roku studiów. Stypendyści, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce mają szansę uzyskać wsparcie w kolejnych latach nauki: na II roku studiów – w ramach konkursu „Prymus”, stypendia korporacyjne na III i IV roku, stypendia w ramach inicjatywy „Studiuj za Granicą” oraz stypendia doktoranckie. Oferta programu to także stypendia językowe i warsztaty przygotowujące stypendystów do wejścia na rynek pracy.

 

Program oferuje również wakacyjne staże w USA, organizowane we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie (Polish-American Internship Initiative). W latach 2011-2016, 85 studentów odbyło staże w jedenastu korporacjach: Archer Daniels, Midland Company, Boeing, Chevron North America, Citigroup, General Electric Hitachi, MoneyGram, Pittsburgh Glass Works LLC, Raytheon BBN Technologies, Sikorsky Aircraft Corporation i Westinghouse Electric Company.

 

Jednym z segmentów programu były stypendia naukowe adresowane do wyróżniającej się w nauce młodzieży z małych miast i wsi, studiującej na kierunkach ekonomicznych wyższych uczelni niepaństwowych oraz w prywatnych szkołach biznesu. W latach 2001-2014 przyznano łącznie blisko 7 tysięcy takich stypendiów.

 

Jak wynika z przeprowadzonych wśród stypendystów pomostowych badań, 94 procent absolwentów programu uważa, że stypendium w znacznym stopniu wpłynęło na poprawę ich sytuacji materialnej w czasie studiów. Z badań stypendystów I i II roku wynika, że dla ponad 80 procent z nich stypendium pomostowe zdecydowanie poprawiło sytuację materialną. 90 procent stypendystów kończy studia z dobrymi i bardzo dobrymi wynikami w nauce, 70 procent kończy studia w terminie, zaledwie 4 procent przerwało studia.

 

Poprzez Program Stypendiów Pomostowych, PAFW wspiera również działania na rzecz rozwoju inicjatyw stypendialnych i wolontariatu prowadzone przez Fundację Dobra Sieć; należą do nich między innymi portal www.mojestypendium.pl – największy w Polsce serwis internetowy poświęcony stypendiom, a także konkurs „Dobre Stypendia” promujący najlepsze programy stypendialne samorządów, uczelni, firm oraz organizacji pozarządowych.

Patronat medialny nad programem sprawuje "Rzeczpospolita" oraz „Forum Akademickie” i „Perspektywy”.

 

Dotacja PAFW wyniosła 21.101.786 USD, w tym na ostatnią edycję 102.147 USD.

 

Realizatorzy programu:
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
tel. (42) 632-59-91, 631-95-58, fax (42) 630-27-81
e-mail: fep@fep.lodz.pl
strona programu: www.stypendia-pomostowe.pl 

Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa: www.paii.pl 
 

Fundacja Dobra Sieć („Moje Stypendium” i „e-wolontariat”)
ul. Marszałkowska 6/17, 00-590 Warszawa
tel. (22) 825 70 22
e-mail: biuro@dobrasiec.org  
www.dobrasiec.org

 

Osoby odpowiedzialne w PAFW:
Radosław Jasiński (Dyrektor Programowy)