STUDY TOURS TO POLAND
Madeleine Albright gościem czwartej edycji WEASA
Madeleine Albright gościem czwartej edycji WEASA

W dniach 4-15 lipca 2016 r. miała miejsce czwarta edycja Warsaw Euro-Atlantic Summer Academy (WEASA), będącej wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Kolegium Europejskiego w Natolinie oraz The German Marshall Fund of the United States. Gościem specjalnym tegorocznej Warszawskiej Letniej Akademii Euroatlantyckiej była Madeleine Albright, była Sekretarz Stanu USA.

Trzecia edycja WEASA
Trzecia edycja WEASA

W dniach 29 czerwca – 10 lipca 2015 w Kolegium Europejskim w Natolinie, odbyła się trzecia edycja Warszawskiej Letniej Akademii Euro-Atlantyckiej (Warsaw Euro-Atlantic Summer Academy – WEASA), będącej wspólnym przedsięwzięciem PAFW, The German Marshall Fund of the United States (GMF) oraz Kolegium Europejskiego w Natolinie.

Jubileusz „Study Tours to Poland”
Jubileusz „Study Tours to Poland”

10 lat temu do Polski przyjechała pierwsza grupa studentów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej w ramach inicjatywy wizyt studyjnych do Polski „Study Tours to Poland” (STP). Jubileuszowe spotkanie, zorganizowane w dniach 11-13 września, przez Fundację „Borussia”, było okazją do podsumowania oraz zastanowienia się nad przyszłością tej inicjatywy.

Uruchomiony w 2004 roku program wizyt studyjnych do Polski skierowany jest do aktywnych studentów i profesjonalistów z krajów Europy Wschodniej. Celem programu jest przybliżenie realiów Polski, a także Unii Europejskiej, a jednocześnie rozwój i wzmocnienie zawodowych i osobistych kontaktów pomiędzy liderami z Europy Wschodniej a ich polskimi gospodarzami.

Oferta dla studentów obejmuje kilkunastodniowe wizyty studyjne w Polsce; mogą w nich brać udział osoby w wieku 18-21 lat z Białorusi, Mołdowy, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej (obecnie z obwodu briańskiego, kaliningradzkiego, nowogrodzkiego, leningradzkiego i Sankt-Petersburga). Studenci mają okazję poznać polskie środowiska akademickie, organizacje obywatelskie, spotkać się z liderami życia publicznego, wziąć udział w wykładach, warsztatach, seminariach i imprezach kulturalnych.

Studenci aplikują do udziału w programie indywidualnie. Wizyty odbywają się w mieszanych grupach 10-12-osobowych z różnych państw, dwa razy do roku – wiosną i jesienią. Wizyty są prowadzone przez doświadczone polskie organizacje pozarządowe, wyłaniane w drodze otwartego konkursu. Koordynatorem wizyt studenckich jest Fundacja „Borussia” z Olsztyna.

Oferta dla profesjonalistów jest skierowana do przedstawicieli samorządów lokalnych, administracji rządowej, centralnych instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, mediów, sektora edukacji oraz innych grup zawodowych z Europy Wschodniej, a także z krajów Zakaukazia i Azji Centralnej. Wizyty, których profil oparty jest na dzieleniu się polskim doświadczeniem w zakresie transformacji oraz integracji europejskiej, prowadzone są we współpracy z polskimi organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami administracji centralnej i samorządowej.

Rekrutacja uczestników wizyt studyjnych dla profesjonalistów poprzedzona jest listem intencyjnym kierowanym do biura programu „STP” w Warszawie od zainteresowanych instytucji i organizacji partnerskich z krajów regionu lub od polskich organizacji pozarządowych i innych instytucji.

Łącznie, w latach 2004-2017, w wizytach studyjnych uczestniczyło blisko 8700 osób, w tym studenci i profesjonaliści reprezentujący różne środowiska. Corocznie Polskę odwiedza ponad 300 profesjonalistów i ponad 200 studentów.

W ramach programu Fundacja wspiera Warszawską Letnią Akademię Euro-Atlantycką (WEASA) – inicjatywę, będącą wspólnym przedsięwzięciem PAFW, The German Marshall Fund oraz Fundacji Centrum Europejskie Natolin. Oferta dwutygodniowych zajęć Akademii – prowadzonych w oparciu o kampus natoliński – skierowana jest do ekspertów z krajów Partnerstwa Wschodniego, takich jak analitycy, doradcy polityczni i rządowi, pracownicy think tanków i NGOs, urzędnicy służby cywilnej, czy dziennikarze. Zakres tematyczny Akademii obejmuje transformację systemową, integrację europejską i relacje transatlantyckie. Wiedza przekazywana studentom ma formę wykładów, warsztatów i spotkań z praktykami, z udziałem wybitnych wykładowców, ekspertów z Polski i zagranicy. Łącznie w czterech edycjach WEASA (2013-2016) wzięły udział 174 osoby z krajów Partnerstwa Wschodniego, w tym: 18 osób z Armenii, 13 z Azerbejdżanu, 17 z Białorusi, 35 z Gruzji, 25 z Mołdowy, 66 z Ukrainy.
 

Dotacja PAFW wyniosła 5.569.159 USD, w tym na bieżącą edycję 329.422 USD.
 

Realizator programu:

Fundacja Liderzy Przemian
Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
02-304 Warszawa
e-mail: stp@studytours.pl
www.studytours.pl

 

Osoby odpowiedzialne w PAFW:
Renata Koźlicka-Glińska (Dyrektor Programowy)

we współpracy z Agnieszką Mazur (Kierownik Programowy)