SZKOŁA UCZĄCA SIĘ (SUS)
Konferencja dyrektorów „SUS”
Konferencja dyrektorów „SUS”

W dniach 16-17 listopada 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Dyrektor - rada pedagogiczna - uczenie się i nauczanie jako trzy płaszczyzny rozwoju”. Ponad stu uczestników z całej Polski - dyrektorów szkół uczestniczących w programie Szkoła Ucząca Się (SUS) - dzieliło się swoją wiedzą na temat działań na rzecz rozwoju szkoły.

15 lat „Szkoły z Klasą”
15 lat „Szkoły z Klasą”

15 listopada 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca piętnastolecie akcji „Szkoła z Klasą” oraz inaugurująca jej kolejną edycję. W spotkaniu wzięli udział współtwórcy akcji, jej sojusznicy, a przede wszystkim uczestnicy, zarówno tegorocznej „Szkoły z Klasą 2.0”, jak i poprzednich edycji: „Szkoła z Klasą”, „Akademia Szkoły z Klasą”, „Lego, cogito, ago”, „Nauczyciel z klasą”, „Uczniowie z klasą” i „Szkoła myślenia”.

10. edycja Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”
10. edycja Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”

Nagroda przyznawana jest już od 10 lat nauczycielom, którzy uczą i wychowują w duchu tolerancji i szacunku dla innych. Tegoroczną laureatką została Zofia Cofałka z Gimnazjum nr 2 w Chorzowie. Wręczenie nagrody miało miejsce 28 października 2016 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Partnerem inicjatywy jest program „Szkoła Ucząca Się”.

W ramach programu „Szkoła Ucząca Się” (SUS), realizowanego od 2000 roku, prowadzone są kompleksowe działania na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty z wykorzystaniem najlepszych wzorców zagranicznych. Poprawa jakości pracy szkół, w szczególności z terenów wiejskich i małych miast, odbywa się głównie poprzez doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli. „SUS” wprowadza w ich codzienną praktykę autorski system zapewniania jakości, który w efekcie prowadzi do zwiększenia autonomii zespołu nauczycielskiego, wzmocnienia dyrektora jako lidera wdrażania zmian w szkole, poprawy pracy zespołowej oraz wpływa na poprawę wyników nauczania.

 

„SUS” to szeroki program obejmujący m.in. szkolenia nauczycieli, warsztaty dla rad pedagogicznych, konferencje dla dyrektorów, kursy internetowe, systemowy program wsparcia we wprowadzaniu oceniania kształtującego, laboratoria edukacyjne, a także studia podyplomowe. Uczestniczące w programie szkoły wypracowują rozwiązania organizacyjne profesjonalizujące pracę nauczycieli, monitorują efekty swoich działań, dzielą się między sobą najlepszymi praktykami. Efektem realizacji programu jest podniesienie jakości w kluczowych obszarach pracy szkół, jakimi są: efektywność kształcenia (nauczania i uczenia się uczniów), szkoła jako instytucja, a także relacje szkoły ze środowiskiem zewnętrznym.

W ciągu 15 lat w programie uczestniczyło ponad 3100 szkół (z tego ponad 1200 w zasadniczej części programu „SUS”, wprowadzających również podstawy oceniania kształtującego), zaś szkoleniami oferowanymi w ramach wszystkich komponentów „SUS” zostało objętych ponad 65 tysięcy nauczycieli.

 

Od 2009 roku realizowane są dwa duże projekty – „Nauczycielska Akademia Internetowa” (N@I) oraz „Akademia Uczniowska”. Pierwszy to zakrojone na najszerszą skalę w Polsce szkolenia na odległość dla nauczycieli różnych przedmiotów ze wszystkich typów i poziomów szkół oraz przedszkoli. Kursy „N@I”, wykorzystujące e-learning oraz coaching przez Internet, między innymi przygotowują nauczycieli do stosowania nowoczesnych technik informacyjnych w pracy z uczniami. „N@I” oferuje 7 rocznych kursów. W roku szkolnym 2014/15 w szkoleniach „N@I” wzięło udział ponad 1500 nauczycieli, a w roku 2015/16 chęć udziału zgłosiło kolejnych 1500 osób.

 

Wieloletnie doświadczenia „SUS” wykorzystywane były w zakończonym w 2015 roku programie „Akademia Uczniowska” finansowanym ze środków unijnych. Jego celem była promocja matematyki i przedmiotów przyrodniczych wśród gimnazjalistów. Zostało nim objętych 310 gimnazjów, 1500 nauczycieli i ponad 40 tysięcy uczniów. Szkoły otrzymały m.in. fundusze na działanie kół naukowych z zakresu matematyki, fizyki, chemii i biologii, zestawy młodego odkrywcy oraz możliwość uczestnictwa w festiwalach nauki.

 

Od 2007 roku, przy współpracy z Collegium Civitas i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty, w ramach programu prowadzone są Studia Podyplomowe Liderów Oświaty, których zadaniem jest doskonalenie kwalifikacji dyrektorów szkół oraz pracowników organów nadzoru i kuratoriów oświaty. Dotychczas dyplom ukończenia studiów otrzymało 291 osób.

 

PAFW jest partnerem przedsięwzięcia „Szkoła z klasą 2.0”, promującego wykorzystanie w uczeniu się i nauczaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jest ono rozwinięciem rozpoczętej w 2002 roku akcji „Szkoła z Klasą”, która powstała z inspiracji programem „SUS”, a prowadzona była przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z „Gazetą Wyborczą”. Do końca 2015 r. wzięło w niej udział ponad 8,5 tysiąca szkół z całej Polski. Jej rozszerzenie stanowiły takie inicjatywy, jak: „Nauczyciel z Klasą”, „Lego, Cogito, Ago”, „Uczeń z Klasą” i „Szkoła Myślenia”. W 2014 roku uruchomiono pilotażowy projekt „Nauczyciel/ka I klasa” oferujący szkolenia, wsparcie eksperckie, a także platformę wymiany doświadczeń i inspiracji dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Do końca 2015 roku projekt objął swoim zasięgiem blisko 800 nauczycieli.

 

Dotacja PAFW wyniosła 10.392.954 USD, w tym na bieżącą edycję 670.045 USD.
 

Realizator programu:
Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
tel. (22) 622-00-89 wew. 111, fax (22) 875-85-40 wew. 102
e-mail: ceo@ceo.org.pl 
strona programu: www.sus.ceo.org.pl

Osoba odpowiedzialna w PAFW: 
Katarzyna Maniszewska (Dyrektor Programowy)

we współpracy z Katarzyną Świątkiewicz (Kierownik Programowy)