PROJEKTOR - WOLONTARIAT STUDENCKI
„PROJEKTOR – wolontariat studencki” z nowym realizatorem programu
„PROJEKTOR – wolontariat studencki” z nowym realizatorem programu

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP) będzie nowym realizatorem programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki”. Jest to efekt porozumienia zawartego 29 grudnia 2016 r. pomiędzy Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW) a Fundacją Rozwoju Wolontariatu (FRW) i FEP.

Najlepsi wolontariusze Podkarpacia nagrodzeni
Najlepsi wolontariusze Podkarpacia nagrodzeni

Tysiące godzin zajęć z dziećmi i młodzieżą, kampanie edukacyjne, lokalne projekty społeczne i wielu aktywnych studentów-wolontariuszy programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki”. O tym i innych działaniach można było usłyszeć podczas VIII Podkarpackiej Gali Wolontariatu zorganizowanej w dniu 5 grudnia w Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie.

Wolontariat studencki sposobem na aktywność
Wolontariat studencki sposobem na aktywność

„W pewnym momencie człowiek sobie uświadamia że chce robić coś więcej niż tylko studiować, jakoś się wyróżnić na tle tylu studentów i zaczyna działać poprzez różne aktywności” – mówi Mateusz Salach, student-wolontariusz „PROJEKTORA” i przyszły stażysta Citi w USA w ramach Polsko-Amerykańskiej Inicjatywy Stażowej. Z Mateuszem rozmawiał Kamil Wrzos z Fundacji Generator Inspiracji.

Program ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży mieszkającej na wsi i w małych miastach. W ramach programu grupy studentów-wolontariuszy (2-3 osoby) realizują przygotowane przez siebie projekty rozwijające wiedzę, umiejętności oraz zainteresowania dzieci i młodzieży. Są one prowadzone w czasie wolnym od zajęć w trakcie roku szkolnego oraz w wakacje i ferie.

Projekty dotyczą konkretnej dziedziny nauki, przedmiotu lub wybranego obszaru aktywności; mogą to być np. zajęcia plastyczne, artystyczne, sportowe, informatyczne, teatralne lub lingwistyczne. Poprzez promocję pozytywnych wzorców osobowych program zachęca uczniów do rozwijania swoich zdolności, zaś wśród studentów kształtuje poczucie społecznej odpowiedzialności i solidarności, umożliwiając im jednocześnie realizację swoich pasji i zainteresowań w atrakcyjnej formule.

W dotychczasowych edycjach programu, od 2003 roku, w całej Polsce przeprowadzono ponad 32 tysiące projektów edukacyjnych w 2207 szkołach, z udziałem ponad 13 tysięcy studentów-wolontariuszy i 330 tysięcy uczniów.

Program wsparli dwaj byli Premierzy: prof. Jerzy Buzek i prof. Marek Belka, którzy w 2007 roku, jako wolontariusze, w okresie wakacji prowadzili zajęcia dla młodzieży szkolnej w kilku gminach wiejskich. W 2012 roku Fundacja Rozwoju Wolontariatu, we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP, zrealizowała projekt „Nowoczesny Patriotyzm”, w ramach którego Ministrowie i Doradcy Kancelarii Prezydenta RP odwiedzili osiem szkół w małych miejscowościach. Projekt, objęty honorowym patronatem przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego, miał na celu upowszechnianie wiedzy o patriotyzmie, kształtowanie obywatelskich postaw wśród młodych ludzi, zapoznawanie ich z lokalnymi tradycjami i narodowymi symbolami oraz krzewienie tolerancji i szacunku.

Od 2011 roku w programie regularnie prowadzony jest proces monitoringu i ewaluacji projektów realizowanych przez studentów-wolontariuszy. Służy to zarówno pomiarowi bezpośrednich wyników programu, jak i rozpoznawaniu jego oddziaływania. Wśród największych korzyści studenci-wolontariusze wymieniają możliwość zdobycia nowych, praktycznych doświadczeń, rozwój umiejętności komunikacji, nawiązywanie nowych znajomości, dostrzeżenie oraz docenienie ich działań społecznych przez uczelnie. Korzyści z udziału w „PROJEKTORZE” dostrzegają również placówki oświatowe, należą do nich: poszerzenie oferty edukacyjnej, zwiększenie atrakcyjności szkoły, a także pozytywne przyjęcie programu przez rodziców.

 

W latach 2005-2010 Realizatorem Programu było Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza”. Następnie, do roku 2017, program był realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu.

Program objęty jest honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Dotacja PAFW wyniosła 6.214.367 USD, w tym na bieżącą edycję 102.407 USD.
 

Realizator programu:
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

 

Biuro programu:
ul. Marii Curie Skłodowskiej 3/2.32
20-029 Lublin
e-mail: biuro@projektor.org.pl
tel: (81) 534 78 93
Infolinia: 800 444 131

strona programu: www.projektor.org.pl  
 

Osoby odpowiedzialne w PAFW:
Radosław Jasiński (Dyrektor Programowy)

we współpracy z Mirosławem Czyżewskim (Kierownik Programowy)