ENGLISH TEACHING
English Teaching Market 2016
English Teaching Market 2016

W odbywającej się w dniach 27-29 czerwca br. w Starych Jabłonkach k. Ostródy XIV konferencji „English Teaching Market” wzięło udział ponad czterystu nauczycieli języka angielskiego z terenów wiejskich i małych miast. Wykład pt. "Is teaching English an art, a science or a craft?" wygłosił Jeremy Harmer - znany autor podręczników do nauki języka angielskiego, ceniony trener i ekspert w zakresie metodyki nauczania.

Projekt Ambasadora English Teaching nagrodzony w konkursie European Language Label
Projekt Ambasadora English Teaching nagrodzony w konkursie European Language Label

Projekt anglisty Łukasza Rumińskiego „Międzykulturowe tabletorium językowe”, zrealizowany w ramach programu „English Teaching”, został wyróżniony nagrodą European Language Label – europejskim certyfikatem jakości w edukacji językowej. Certyfikat jest wyróżnieniem za innowacyjne techniki kształcenia oraz promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne.

Trzynaste spotkanie English Teaching Market
Trzynaste spotkanie English Teaching Market

Czy mobbing może dotyczyć relacji uczeń-uczeń? Jak zebrać fundusze na realizację szkolnego wydarzenia? – na te i inne tematy dyskutowali nauczyciele języka angielskiego z całej Polski, którzy wzięli udział w XIII spotkaniu „English Teaching Market” organizowanym w ramach programu PAFW „English Teaching”. Wydarzenie odbyło się w dniach 29 czerwca-1 lipca w Starych Jabłonkach k. Ostródy.   

Realizowany od 2000 roku program inicjuje i wspiera działania na rzecz promocji języka angielskiego oraz poprawy poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi. Tym samym służy wyrównywaniu ich szans edukacyjnych. Jednocześnie program przyczynia się do rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego pracujących w małych miejscowościach.

 

„English Teaching” jest przedsięwzięciem, które promując naukę języka angielskiego, pobudza i rozwija różnorakie inicjatywy społeczne. Ich efekty często wykraczają poza założony cel, co wyraża się w ogólnej aktywizacji społeczności lokalnych. Działania programu kierowane są głównie do nauczycieli języka angielskiego uczących w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w przedszkolach na terenach wiejskich i w małych miastach. W ofercie programu znajdują się szkolenia dla anglistów połączone z możliwością realizacji przez nich małych projektów, a także pomoc w zakresie przygotowania takich projektów w formie szkoleń i doradztwa.

 

W dotychczasowych edycjach programu, w latach 2000-2016, poprzez konkursy grantowe kierowane do szkół i organizacji pozarządowych z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców, dofinansowano 947 projektów, w wyniku których w wielu szkołach powstały kluby miłośników kultury anglosaskiej i języka angielskiego, biblioteczki z literaturą i prasą anglojęzyczną oraz koła teatralne. Organizowano liczne konkursy wiedzy o anglosaskich pisarzach, kulturze i historii, a także festiwale piosenki. Dzieci i młodzież otrzymały możliwość obejrzenia anglojęzycznych filmów oraz uczestnictwa w lekcjach prowadzonych przez „native speakers”. W projektach uczestniczyło bezpośrednio ponad 64 tysiące uczniów i około 4000 nauczycieli, a pośrednio ponad 165 tysięcy rodziców oraz innych przedstawicieli lokalnych społeczności.

 

Oferta programu to także szkolenia metodyczne „Weekends with English Teaching” dla anglistów z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Dotychczas przeprowadzono 121 takich szkoleń, a łącznie wzięło w nich udział ponad 5500 nauczycieli.

 

Najaktywniejsi nauczyciele uczestniczący w programie mają możliwość poszerzania swoich kompetencji podczas trzytygodniowej Letniej Szkoły „Teaching English to Speakers of Other Languages” (TESOL), organizowanej przez Uniwersytet Gonzaga w USA.

 

W ramach programu zorganizowano 14 ogólnopolskich spotkań edukacyjnych – „English Teaching Market” – dla nauczycieli języka angielskiego oraz zainteresowanych instytucji, organizacji, szkół i wydawnictw; uczestniczyło w nich łącznie około 6700 osób. Te coroczne spotkania służą między innymi rozwojowi sieci współpracy nauczycieli języka angielskiego z małych miejscowości; są wspierane przez portal społecznościowy i regularne e-newsy o innych inicjatywach edukacyjnych, takich jak granty, szkolenia, konkursy.

 

W 2015 r., z inicjatywy Ambasadorów English Teaching (najaktywniejszych nauczycieli uczestniczących w programie), powstało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów „English Teaching”, którego celem jest m.in. doskonalenie zawodowe nauczycieli angielskiego, szczególnie z małych miejscowości, a także prowadzenie działań rzeczniczych.

 

Dotacja PAFW wyniosła 7.031.028 USD, w tym na bieżącą edycję 488.483 USD.
 

Realizator programu:
Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”
ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica
tel. (89) 625-36-51, tel./fax (89) 625-36-62
e-mail: et@nida.pl
strona programu: www.englishteaching.org.pl

Osoby odpowiedzialne w PAFW: 
Renata Koźlicka-Glińska (Dyrektor Programowy)
we współpracy z Agnieszką Mazur (Kierownik Programowy)