Zapraszamy do skorzystania z aplikacji internetowej umożliwiającej wizualizację na mapie Polski aktywności w ramach następujących programów PAFW:


- Działaj Lokalnie
- English Teaching
- Równać Szanse
- Szkoła Ucząca Się (SUS)
- Liderzy PAFW
- Lokalne Partnerstwa PAFW
- Program Rozwoju Bibliotek
- PROJEKTOR – Wolontariat Studencki
- Zarządzanie Finansami w Organizacjach Pozarządowych (FIMANGO)
- Obywatel i Prawo
- Przemiany w Regionie (RITA)
- Konkurs „Pro Publico Bono”
- Obywatele i Samorząd Lokalny
- Wieś Aktywna (VITA)
- Wieś Aktywna: budowanie społeczeństwa informacyjnego (e-VITA)
- Szkolenia dla Menedżerów Służby Zdrowia
- Przejrzysta Gmina i Forum Przejrzystej Polski
- Przejrzysta Polska
- Powódź 2001
- Powódź. Pomagamy!

 

Aplikacja umożliwia wybór z listy konkretnego programu (lub wielu programów) i wyświetlenie wyników na mapie Polski w oparciu o następujące kryteria:
- lata
- lokalizacja, z możliwością wyboru województwa, powiatu, gminy i miejscowości.

 

„Mapa Programów PAFW” jest dostępna w języku polskim i angielskim.
 

Przejście do aplikacji „Mapa Programów PAFW